Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

För dig som hemmalag/arrangör

För dig som hemmalag/arrangör

Allmänt

 • Arrangören bär ansvaret för arrangemangets själva genomförande och att detta följer ordningslagen och FHM:s allmänna råd och rekommendationer.

Publik

 • Utifrån föreskriften om max 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar rekommenderar Stockholms Innebandyförbund att matcherna genomförs utan publik i så stor utsträckning som möjligt.

 • I de fall man som förening vill anordna match med publik ska lagar och gällande riktlinjer följas enligt protokoll från Svenska Innebandyförbundet. Föreningen som är arrangör ansvarar för att lagar och gällande riktlinjer följs.

Planering

 • Genomför en riskbedömning med hjälp av Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg (bilaga 1).

 • Övergripande för all planering ska vara att undvika trängsel och att människor möts i onödan. Det är du som arrangör som sitter på detaljkunskapen kring spelplatsen och har möjlighet att göra en fungerande plan.

 • Stibf rekommenderar varje lag att använda sig av "matchkallelse i ibis" för att informera gästande lag om hur matchen skall genomföras enligt gällande riktlinjer.

 • StIBF rekommenderar varje förening att tillse att en matchvärd finns för matchen. Matchvärdens roll är att se till att arrangemanget följer gällande riktlinjer.

 • StIBF rekommenderar att matchvärden alternativt arrangören ansvarar för att fylla i och förvara dokumentet säkerhet och eventuell smittspårning i samband med seriespel.

 

Funktionärer/transportörer

 • Aktiva, ledare och funktionärer ska få information om att de ska stanna hemma om de känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt friska.

 • Begränsa antalet funktionärer så långt som möjligt vid arrangemanget, t.ex. bör sargvakter ej användas. Inga personer som är 70 år eller äldre, alternativt tillhör en riskgrupp, bör delta som funktionärer eller på annat sätt. Se till att olika funktionärsgrupper inte har kontakt i onödan.

 • Administrerande förbunds tjänstgörande funktionärer äger tillträde.

 • Respektive lag får även låta ytterligare fyra personer befinna sig i anläggningen. Det kan exempelvis handla om personer som har transporterat laget.

 • Respektive matchledare får ta med sig en transportör in i anläggningen. Detta gäller för matchledarledda serier på Blå nivå och Knatteligan.


Flöden

 • Se till att lagen och domarna kommer olika tider till arenan eller att man har olika entréer. Minimera all onödig kontakt mellan deltagarna före, under och efter arrangemanget. Planera deltagarnas flöden noggrant, i synnerhet i arenor med flera spelytor för att undvika trängsel.

 • Informera gästande lag och domare på plats om vad som gäller för ert arrangemang.


Hygien

 • Ge möjlighet för funktionärer, lag och domare att tvätta/sprita händerna direkt vid ankomst till arenan, samt vid avfärd från arenan.

 • Tillse att avbytarbås, sekretariat osv städas av ordentligt före och efter match.


Smittspårning

 • Närvarolista på samtliga deltagare/funktionärer som ska delta ska upprättas i förväg och kompletteras med eventuellt ej föranmälda när dessa anländer. Denna lista ska sparas för att kunna redovisas om behov av smittspårning uppstår.

 • StIBF rekommenderar att matchvärden alternativt arrangören ansvarar för att fylla i och förvara dokumentet säkerhet och eventuell smittspårning i samband med seriespel.

Kiosk/Cafeteria

 • Gör en plan för hur ni ska bedriva kiosk och cafeteriaverksamheten på ett säkert sätt utan trängsel, tex ha fler kiosker, markera upp avstånd osv.


Omklädningsrum/domarrum

 • Deltagarna bör om möjligt byta om hemma.
 • Se till att eventuella omklädningsrum är åtskilda och att lagen hamnar så långt ifrån varandra som möjligt.
 • Håll rent i omklädningsrum/domarrum och på toaletter samt fyll på med tvål och handsprit.


Matchförberdelser

 • Ge lagen om möjligt möjlighet att värma upp separat.


Under match

 • Lagen och domarna ska om möjligt ha separata in-/utgångar till arenarummet, alternativt ej gå in/ut samtidigt.
 • Sidbyte ska under normala förutsättningar ej genomföras. Domare kan besluta om sidbyte om de bedömer att den ena sidan är klart fördelaktigare.


Efter match

 • Efter match genomförs ingen tackningsprocedur med fysisk kontakt.
 • Efter matchen och eventuell tackningsprocedur (ej fysisk) lämnar ledare och spelare arenarummet omedelbart och ger plats åt nästkommande lag. 
 • Planera flödet så att lag som spelat match separeras från lag som ska spela nästa match så långt det är möjligt.


Media

 • Vid eventuell mediabevakning se bilaga 3.

Symtom på covid-19

Här kan ni se symtomen på Covid-19. Du kan ha ett eller flera av följande symtom.

arrow_drop_down_circle

• hosta
• feber
• andningsbesvär
• snuva
• nästäppa
• halsont
• huvudvärk
• illamående
• värk i muskler och leder
• magont och diarré
• förlorat lukt- och/eller smaksinne