Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Observationer

Observationer
När förslaget om att spela fyra mot fyra på blå nivå uppkom ville vi skapa oss en uppfattning om det gjorts observationer eller andra studier kopplat till just denna förändring.

Generellt sätt kan man säga att innebandy som idrott, inte gjort särskilt mycket forskning i ämnet, dock fann vi en uppsats av Mårten Storm och Mattias Lind, skriven år 2019, Spelvolym i innebandyns smålagsspel - en kvantitativ studie i icke-linjär pedagogik” (GIH).

I deras slutsats skrivs det:
”Studien indikerar att en minskning i antalet spelare verkar vara ett effektivt sätt att öka frekvensen på de tekniska aktionerna under spel. För teknikträning i spel verkar därför smålagsspel vara att föredra framför fullstort spel 5v5. 5v5 = 6v6.”

Generellt kan man även tyda från övriga idrotter att mindre spelyta leder till fler bollkontakter, ökad delaktighet i spelet, mer beslutsfattande. Allt detta leder till ökat engagemang och därmed en roligare idrott för barnen.

Vidare har det vid flertalet andra tillfällen, i andra idrotter, gjorts observationer eller experiment i frågan.


Bland annat genom att ta vuxna och placera dessa på en plan som proportionerligt motsvarar samma storleksförändring som om det vore ett barns perspektiv på fullstor plan.


En annan observation som berör antalet idrottsspecifika färdigheter har även detta illustrerats av ishockeyn, där man tydligt ser att en mindre plan skapar fler sådana moment.

Gemensamt för de studier vi funnit är densamma: Mindre plan skapar fler idrottsspecifika moment per spelare och tillfälle.