Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning 2018-2019

Inför verksamhetsåret 2015-2016 beslutade styrelsen i Stockholms Innebandyförbund att låta Svensk Innebandys utvecklingsmodell (SIU) genomsyra hela verksamheten.

Särskild fokus har de tre senaste verksamhetsåren legat på ”Plattformen” inom SIU där föreningsutveckling och utbildning för att skapa kunskap och trygghet runt frågor som organisation, miljö, kultur, ekonomi och träningsförhållanden varit prioriterade områden.

Stockholms Innebandyförbund har inför verksamhetsåret 2018-2019 valt att identifiera fyra områden med plattformen som grund för att nå Svensk Innebandys vision.

Det finns många områden som inte lyfts fram i denna verksamhetsinriktning, men som är viktiga att vidareutveckla. Detta görs dock inom ramen för styrelsens mandat och kanslichefens operativa ansvarsområde. Verksamhetsinriktningen kommer, efter beslut av årsmötet, att brytas ned till en aktivitetsplan.

Starka & välmående föreningar

En stabil grund dvs plattform är en förutsättning för att våra föreningar ska fortsätta växa och vara välmående. Plattformen skapar förutsättningar för spelare och ledare att utvecklas i föreningens verksamhet. Stockholms Innebandyförbund vill/ska

 • Erbjuda föreningsutveckling
 • Fokusera på att utbilda föreningar och ledare
 • Erbjuda föreningsstöd genom ett serviceinriktat och tillgängligt kansli
 • Aktivt arbeta för att underlätta administrationen i föreningen
 • Skapa nya mötesforum mellan förening och förening samt förbund och förening
 • Arbeta för en jämställd innebandy i Stockholm
 • Stötta våra föreningar för att kunna ge förutsättningar för både bredd och elit.

Anläggning

Innebandy skall vara en tillgänglig idrott. Innebandyföreningarna i Stockholm påverkas dagligen av anläggningsbristen och vill vi växa som idrott behöver vi fler idrottshallar. Stockholms Innebandyförbund behöver aktivt arbeta i frågan. Stockholms Innebandyförbund vill:

 • Samarbeta med övriga idrotter och Stockholms Idrottsförbund för att få fler anläggningar.
 • Ta en aktiv roll i debatten
 • Hjälpa och stötta föreningar i frågor kring anläggningssituationen.

Värdegrund

Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt! Svensk Innebandy är en lättillgänglig idrott som ska erbjudas alla som vill delta. Vår idrott ska ge glädje och gemenskap till alla som engagerar sig i den och vi värnar om livslångt idrottande. Verksamheten bedrivs i enlighet med Idrotten Vill och FN:s Konvention om Barnets rättigheter. Stockholms Innebandyförbund vill

 • Stötta föreningar i arbetet med värdegrundsfrågor
 • Öka fokus på föreningens föräldrar
 • Arbeta för trygga innebandymiljöer
 • Arbeta för ett bättre domarklimat

Utveckling av SIU-modellen i Stockholm

Svensk Innebandy har gemensamt beslutat att Svensk Innebandys utvecklingsmodell skall vara vägledande i både utbildning och tävlingsverksamhet.

Stockholms Innebandyförbund införde säsongen 2015-2016 en SIU-anpassad tävlingsstruktur som den enskilt största förändringen i förbundets historia.

Sedan dess pågår arbetet att utveckla och utvärdera tävlingsmodellen men Stockholms Innebandyförbund har också identifierat behovet av att mer aktivt stötta föreningarna i sitt arbete med att implementera utvecklingsmodellen. Stockholms Innebandyförbund vill

 • Med hjälp av föreningsutveckling hjälpa föreningar att implementera
  SIU-modellen i sin organisation.
 • Arbeta för att utbilda fler ledare för att öka kunskaper kring SIU-modellen
 • Utöka kommunikationen och vägledningen kring tävlingsstrukturen
 • Arbeta för att kunna erbjuda innebandy för alla oavsett nivå och ambition
  (dvs motion och elit)