Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Välkommen till Din nivå

Välkommen till Din nivå

Stockholms Innebandyförbund har tagit fram en folder för respektive nivå i syfte att underlätta för nya ledare och i skiftet mellan nivåerna.


DIn nivå