Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Välkommen till Din nivå

Välkommen till Din nivå

Stockholms Innebandyförbund har tagit fram en folder för respektive nivå i syfte för att underlätta för nya ledare och i skiftet mellan nivåerna.


DIn nivå