Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Tävlingsföreskrifter

Tävlingsföreskrifter

Här hittar ni tävlingsföreskrifter för Stockholms Innebandyförbund.

I övrigt styrs vår tävlingsverksamhet av Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser och regelhandbok.