Tävlingskommittén söker en ny medlem

Svensk innebandy är ständigt i rörelse. Med vår utvecklingsmodell i fokus förbättras vår tävlingsstruktur ständigt, och nu behöver tävlingskommittén komplettera en redan fungerande grupp med ytterligare en medlem.   

Tävlingskommittén består i dagsläget av fyra personer som ansvarar för alla tävlingsfrågor som rör distriktets verksamhet, inom ramen för svensk innebandys tävlingsverksamhet.

Arbetsgruppen träffas ungefär en gång i månaden under säsong och hanterar frågor som rör:

·         Lokala seriedirektiv

·         Dispenser

·         Tävlingsutveckling

·         Tävlingsärenden

·         Protester

Tävlingskommittén söker nu dig som drivs av förändringsarbete, med god insyn i vår seriestruktur, gärna på grön, blå eller röd nivå på flicksidan.

Samtidigt vill Stockholms Innebandyförbund tacka Manuel Lindberg för hans tid i Tävlingskommittén. Manuel bidrog med ett inspirerade driv med extra fokus på våra flickor inom barn och ungdomsinnebandyn i distriktet.

Vi välkomnar din intresseanmälan genom mejl till martin.hjelmberg@innebandy.se
Skriv en kortare beskrivning inkluderat bakgrund och områden som intresserar dig.

 

short_text    Publicerat av Martin Hjelmberg 2019-10-07, kl 14:33