Stockholms Innebandyförbunds 36:e årsmöte

På onsdagskvällen hölls det andra digitala årsmötet sedan bildandet av Stockholms Innebandyförbund.

Årsmötet inleddes genom inspirationsföreläsningen ”Att bygga och utveckla effektiva ledarteam” med Susanne Meckbach. Fokus för kvällen var hur man inom sin verksamhet kan organisera sitt arbete i team på ett effektivt sätt, och hur man kan agera för att främja ett hållbart ledarskap, det vill säga må bra och fungera väl över tid.

Stockholm Innebandyförbunds ordförande Mattias Hjelmberg öppnade årsmötet kl 18.36 där hela 17 föreningar var representerade för att kort efter det lämna över till mötesordförande Cinnika Beiming, Distriktsidrottschef RF-SISU Stockholm.

Cinnika som är van att hålla digitala sammankomster genomförde mötet på ett bra och professionellt sätt.

Till ordförande i styrelsen valdes Mathias Hjelmberg och till ledamot valdes Oskar Werner, Fredrik Englund och Johanna Emtell på
omval för en tid av två år. Till valberedningen valdes Gabriel Isoz och Marie Lienzén och Ted Linnes (omval).

Mötet förklarades avslutat kl 19.15.

Stockholms Innebandyförbund tackar Cinnika samt alla närvarande för ett trevligt årsmöte.

Årsmötesprotokollet finner ni här.

Här kan ni se årsmötet i sin helhet

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-06-16, kl 15:24