Stockholms Innebandyförbunds 34:e årsmöte

Stockholms Innebandyförbunds 34:e årsmöte


På tisdagkvällen hölls det 34:e årsmötet sedan bildandet av Stockholms Innebandyförbund. 11 föreningar var representerade och förbundets ordförande Mattias Hjelmberg öppnade mötet kl 18.00 för att kort efter det lämna över till mötesordförande Lasse Granqvist (hedersordförande StIBF)

Lasse ledde sedan mötet från start till mål och när mötet var avslutat hade Mattias Hjelmberg blivit vald till ordförande för en tid av två år (omval), Fredrik Englund (omval), Oskar Werner (omval) och Johanna Emtell (nyval) valdes till ledamöter för en tid av två år. Vi hälsar Johanna Emtell välkommen till styrelsen i Stockholms Innebandyförbund!

Efter att avgående vice ordförande Nihada Cenanovic tackats av avslutades mötet kl 19.47

Stockholms Innebandyförbund tackar samtliga närvarande för ett trevligt årsmöte.

Årsmötesprotokollet hittar du här


short_text    Publicerat av Hermine Dahlerus 2019-06-05, kl 10:19