Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Påminnelse om LOK-stöd ferbuari

Glöm inte att skicka in din förenings ansökan om LOK-stöd.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år.

Ansökan för hösten 2020 (d.v.s. aktiviteter bedrivna 1 juli–31 dec) ska vara inskickad via föreningens IdrottOnline-sida senast den 25 februari 2021 klockan 23:59.

Läs mer här: https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-01-27, kl 19:27