Ordförande har ordet - Barnkonventionen 30 år

Skriv ”Artikel 12” på tio bollar

Artikel 12 i Barnkonventionen lyder: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Idag fyller artikeln och hela Barnkonventionen 30 år – det ska vi fira.

Barnkonventionen antogs 1989 och syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Sedan 2009 står det i Idrotten vill att svensk idrott ska följa Barnkonventionen. Det gäller alltså dig som leder barn och ungdomar upp till 18 år.

Hur gör du då i vardagen för att omsätta vackra ord beslutade av FN till träningen nästa vecka? Så svårt är det inte. En bra barn- och ungdomsidrott följer barnkonventionen och till och med är ett sätt att hjälpa samhället att implementera konventionen.

Vill du ha hjälp på traven är Barnens spelregler som Riksidrottsförbundet har tagit fram tillsammans med BRIS ett bra stöd. Med de sju spelreglerna skapar du enkelt en inkluderande och trygg idrott.

Regler nummer sju lyder: Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening.

Det innebär att barn har rätt att vara med och tycka till om vad ni gör i ert lag och hur ni gör det. Spelarna har också rätt att få information om vad som händer och planeras i laget. Alla barn har rätt att bli lyssnade på, det gäller även i ditt lag. Alltså samma sak som artikel 12 i Barnkonventionen.

Avsätt tid på träningen och prata om delaktighet. För att uppmärksamma jubileet extra vill jag att du låter barnen planera och kanske leda nästa träning.

För att delaktigheten och medbestämmandet ska fortsätta i många veckor framåt gör du så här:

Plocka upp tio bollar ur bollpåsen, ta fram en tuschpenna och skriv ”Artikel 12” på dem. Då kommer både du och spelarna att varje träning påminnas om barns rätt att utrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

Det är ett bra sätt att fira att Barnkonventionen fyller 30 år.

Ordförande
Mattias Hjelmberg
mattias.hjelmberg@innebandy.se

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2019-11-20, kl 12:59