När startar seriespelet igen?


Vi rekommenderar föreningar att planera för ett möjligt scenario där de lokala allmänna råden i Stockholm fortsätter en längre tid än 19 november.

Stockholms Innebandyförbund tar emot en hel del frågor från verksamheten om matcherna kommande helg ska spelas eller inte?

V
i inväntar besked från Folkhälsomyndigheten om de lokala allmänna råden i Stockholm förlängs och återkommer med vad beslutet får för konsekvenser för innebandyn i Stockholm. 

I skrivande stund ska seriespelet återupptas den 20 november om inget annat meddelas.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-11-18, kl 14:43