Mindre resultatfokus ger fler idrottande unga

Att nio av tio barn får för lite motion är förödande för folkhälsan. Det stora resultatfokuset bidrar till att många som älskar gemenskapen och den fysiska aktiviteten slutar.

Vi som är engagerade inom innebandyn i Stockholm vill bli bättre på att anpassa oss till vad ungdomar faktiskt vill göra, men vi behöver också plats att vara på, skriver Märit Bergendahl från Svensk Innebandy och Mattias Hjelmberg från Stockholms Innebandyförbund.

För många handlar idrott om att kämpa och att vinna. Men alla tycker inte att resultatet är så viktigt. Det är gemenskapen och den fysiska aktiviteten som är i fokus. Nästan två tredjedelar av de som spelar innebandy när de är 12 år har slutat innan de är 18 år, då tävlingsinslaget ofta har blivit större. Att barn väljer bort idrott är ett stort folkhälsoproblem. Enligt Världshälsoorganisationen WHO får nio av tio svenska barn, 85 procent, för lite motion – ett hot både mot barns välmående och folkhälsan i stort.

Den negativa utvecklingen måste vändas. Antalet unga som fortsätter att spela innebandy även i de sena tonåren har ökat de senaste fem åren. Vi har genomfört förändringar i sättet vi tävlar genom att skapa nivåer som passar fler. Målet är ett mer välkomnande klimat där fler ska uppleva att de känner sig delaktiga, inte bortvalda.

Även om utvecklingen går åt rätt håll räcker inte hallarna till om vi lyckas få fler att spela längre. Under många år har antalet hallar inte ökat i takt med antalet bostäder och stockholmare. Så när vi ställer om behöver vi förhoppningsvis mer plats.

Vi ska fortsätta göra vår hemläxa. Men då behöver vi politikernas hjälp med följande:

1. Bygg idrottshallar i takt med antalet bostäder

I Stockholms långsiktiga utvecklingsplan för idrottsanläggningar saknas medel för de idrottshallar och -platser som staden själv planerar. De pengarna måste skjutas till.

2. Bygg ikapp den brist som finns

Det som staden har planerat räcker inte. Stockholm har en omfattande anläggningsskuld som kommer att bli mycket svår att bygga ikapp. Det är därför vi och sju till idrottsförbund har gått ihop för att hjälpa er att prioritera där bristen är som störst. Med mer resurser och god dialog kan vi minska underskottet av idrottsanläggningar.

Vi som är engagerade inom idrotten har det gemensamt att vi vill att fler ska uppleva idrottens kraft och rörelseglädje. Vi behöver utveckla innebandyn så att fler vill fortsätta. Men vi behöver någonstans att vara också. Ju fler i Stockholm som idrottar, desto bättre för folkhälsan och den sociala gemenskapen.

Märit Bergendahl, ordförande för Svenska Innebandyförbundet
Mattias Hjelmberg, ordförande för Stockholms Innebandyförbund

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-02-25, kl 09:38