Invånarna i Stockholms län vill öka statens satsning på idrottsrörelsen

Svenska Innebandyförbundet har skickat ut ett pressmeddelande som berör barns fysiska aktivitet och ett efterfrågat utökat statsbidrag. Läs hela pressmeddelandet nedan. 
 
Endast var tredje barn når upp till Folkhälsomyndighetens rekommendation om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Mot den bakgrunden vill nästan nio av tio invånare i Stockholms län att staten ska öka anslagen till idrottsrörelsen. I landet som helhet är andelen på samma nivå. Det visar en Sifoundersökning beställd av Svenska Innebandyförbundet. 
 
I dag når endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna upp till Folkhälsomyndighetens rekommenderade mål om 60 minuters fysisk aktivitet varje dag.  
 
– Att så få barn och unga får tillräcklig motion är en tickande folkhälsobomb. Idrotten behöver göra mer för att bryta den stillasittande trenden. Framför allt behövs riktade satsningar mot de barn som rör sig minst, säger Märit Bergendahl, ordförande för Svenska Innebandyförbundet. 
 
Idrotten får i dag drygt 2 miljarder kronor i statsbidrag varje år. Pengarna går till Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna som har i uppdrag att fördela stödet bland föreningar och förbund. 
 
En stor majoritet av invånarna i Stockholms län tycker att dagens anslag till idrotten är för låga. Sifoundersökningen visar att nästan nio av tio invånare i Stockholms län, 86 procent, vill öka anslagen till idrottsrörelsen från dagens nästan 2 miljarder kronor till 3 miljarder kronor per år. För landet som helhet är siffran 88 procent.  
 
– Med mer statligt stöd kan idrottsrörelsen öka insatserna för att fler barn och unga kommer i rörelse. Ett ökat statligt stöd bör dock kombineras med skärpta krav på återrapportering, för att säkerställa att pengarna verkligen gör nytta, säger Märit Bergendahl. 
 
För mer information kontakta,  
Märit Bergendahl, ordförande, 070-360 26 55, marit.bergendahl@innebandy.se  
Lisa Eskils, pressansvarig, 073-529 32 34, lisa.eskils@innebandy.se  
 
Om Sifoundersökningen 
Sifoundersökningen genomfördes den 17 januari–4 februari 2019 som en webbaserad enkät till 2 300 svenskar i åldern 18–79 år, ur ett riksrepresentativt urval.

short_text    Publicerat av Hermine Dahlerus 2019-06-18, kl 14:30