Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Förtydligande gällande Publik

Förtydligande gällande Publik

Den som anordnar en offentlig tillställning ska begränsa antalet åskådare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Anordnaren ska

 • utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra
 • se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Vid offentliga tillställningar med upp till 20 åskådare
Inga restriktioner gällande sittplatser och avstånd finns.

Vid offentliga tillställningar med fler än 20 och färre än 500 åskådare med vaccinationsbevis gäller:
Åskådarna ska ha anvisad sittplats. (En läktarplats)

Vid offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och färre än 500 åskådare utan vaccinationsbevis gäller:

 • Åskådarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

För offentliga tillställningar utan vaccinationsbevis finns också allmänna råd. För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren

 1. vidta åtgärder för att sprida ut åskådarens ankomsttid
 2. informera åskådare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel när sammankomsten eller tillställningen pågår under flera dagar, exempelvis en mässa
 3. anvisa åskådare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar
 4. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 5. anvisa vilket avstånd som åskådare bör hålla till varandra i en lokal, på det
  avgränsade området eller utrymmet som anordnaren disponerar och vid
  köer, till exempel genom markeringar på golvet eller marken
 6. anvisa i vilken riktning som deltagarna bör förflytta sig
 7. förhindra folksamlingar i till exempel en foajé och liknande utrymmen genom att
  personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning.

Vid offentliga tillställningar inomhus med 500 åskådare eller fler gäller:

 • Vaccinationsbevis ska användas.
 • Åskådarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

Offentliga tillställningar med 500 åskådare eller fler kan alltså inte anordnas utan vaccinationsbevis.

Anordnare av offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 och högst 500 åskådare kan välja att använda vaccinationsbevis eller inte.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-01-11, kl 10:30