Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Förtydligande gällande 3+1-regeln för reservlag i representationsserierna.

Stockholms Innebandyförbund anser att det finns ett behov att förtydliga 3+1-regeln för reservlag i representationsserierna.

Andemeningen med regeln är att personer/spelare som inte får tillräcklig med speltid i A-laget ska ges speltid i B-laget.

Vid enstaka fall har förbundet uppmärksammat att spelare flyttats av andra anledningar. Övriga anledningar att flytta spelare nedåt i seriesystemet är ej tillåtet.

Enligt §3.2 i våra lokala seriedirektiv för seniorer riskerar man först en varning och därefter rätten att flytta spelare mellan lagen.

Stockholms Innebandyförbunds Tävlingskommitté (TK) har hittills i år delat ut två varningar.   

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 22 november 2018