Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Första möte gällande utveckling av juniorverksamheten

Arbetsgruppens första möte gällande utveckling av juniorverksamheten genomfördes den 3 december.

Arbetsgruppen sattes ihop efter ett stormöte där samtliga föreningar i verksamheten var inbjudna. Startskottet för detta utvecklingsarbete grundar sig i den motion som Huddinge IBS skickade in till Stockholms Innebandyförbunds årsmöte  2019.

Vi kommer att genomför ytligare träffar innan ett förslag kan presenteras för Stockholms Innebandyförbunds styrelse, som i sin tur beslutar om någon förändring av tävlingsverksamheten på juniorsidan ska genomföras eller ej

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 12 december 2019