Föreningsutveckling – Fortsättningen

Svensk Innebandy är, trots att tiden går fort, ännu inne i den största förändringsprocessen som sporten någonsin varit med om.

Vår gemensamma jakt och passion att fullfölja vår vision SIU (svensk innebandys utvecklingsmodell) pågår i varje hall, styrelserum och föräldragrupp. Varje dag.

I centrum för detta arbete finns ca. 100 registrerade föreningar i stockholmsdistriktet, där ca 50 bedriver barn och ungdomsverksamhet.

Sedan 2017, då föreningslicensen sjösattes, har majoriteten av ungdomsföreningarna genomgått grundprogrammet, vars syfte är att säkerställa att alla som på något sätt är organisationsledare inom innebandy har samma teoretiska plattform att stå på, samt att skapa broar mellan föreningar och förbund.

Återigen vill förbundet tacka alla föreningar för att med engagemang, glädje och med ett utvecklande fokus ha öppnat upp sina dörrar och välkomnat oss med öppna armar!

Nu lanseras nästa föreningsutvecklingsarbete, kallat föreningens Skelett, Muskler och Människor, där fokus ligger på att gå från ord till handling i 13 olika utvecklingspass, som föreningarna själva väljer att i tid och otid arbeta sig igenom tillsammans med förbundet utifrån föreningens behov.

Syftet med detta upplägg är att på ett enkelt sätt kunna erbjuda föreningarna behovsanpassade lösningar samt ta hjälp av varandra, då förbundet med tiden kommer bli effektivare i genomförandet av passen samt kunna dra nytta av andra föreningars goda arbete.

De valbara passen finns att läsa om här eller i programschemat.

Många av passen passar utmärkt att göra tillsammans med andra föreningar i syfte att lära av varandra och bryta barriärer.

Vi ser fram emot att ta nästa steg tillsammans med er!

 

short_text    Publicerat av Hermine Dahlerus 2019-11-04, kl 10:06