Folkhälsomyndigheten uppmanar till fortsatt ansvar