Emil Risberg gästade sportchefsforum

Det sägs att man ska göra det man kan, med det man har, där man är. Detta är något som Warberg IC och klubbchefen Emil Risberg gjort när de försökt konkretisera en röd tråd i föreningen, med spelaren i fokus.

När sportchefsforumet startade i januari var det föga förvånande spelarutveckling som diskuterades som en av de viktigaste frågorna att arbeta med, och det var därför ett naturligt nästa steg att just spelarutveckling, detta enkla, inte alls komplexa ämne, skulle vara fokus på nästa träff, varpå vi bjöd in Emil att berätta om Warbergs strategi, arbetssätt och filosofi.

Kvällen rivstartades med att Emil frågade deltagarna: Vad är spelarutveckling?

Först: Tystnad.

Sedan: några försiktiga antaganden.


Därefter: livliga diskussioner om allt från specifika övningar på planen till föreningens strategier och de sociala aspekterna av en spelares innebandyliv.

Därefter visade Emil på ett intressant, problembaserat och konkretiserande sätt hur Warberg IC genom insamling av forskning, självgranskning av föreningen och därefter workshops med ledare skapat en helhetsbild av föreningens strategi där man landat i 9 faktorer, i allt från ekonomi och träningsförhållande till föreningens agerande efter innebandykarriären samt till kvällens huvudfokus: spelarutveckling.

"Jag tränade ett flicklag för några år sedan, och med traditionell innebandyvana sa jag till de att när vi tappar boll ska de springa hem, varpå några tjejer direkt vände sig till mig och sa ”men vadå, vi har ju precis kommit hit?”.

En viktig aspekt av Warbergs strategi blev således att, tillsammans med ledarna, komma överens om vilket språk och terminologi man behöver använda för att spelarna ska förstå spelet.

Och just spelet blev ett centralt ämne för kvällen. Emil redogjorde för vilka principer i spelet och i vilka spelmoment man ska utbilda och tränare spelarna, det man i föreningslivet brukar kalla för en röd tråd. Men inte genom olika sifferkombinationer (2-1-2, 2-2-1) och varianter av passningsmöjligheter utan istället just moment i spelet som är vikt för spelarens utveckling.

Vad betyder det att pressa bollhållaren? Hur ska ledaren prata om detta? Och hur tränar man detta?

Genom flertalet modeller har Warberg IC försökt att konkretiserat detta och kommit en bra bit på vägen i att att göra det komplexa ämnet spelarutveckling greppbart och tydligt.

För att sammanfatta kvällen med ett ord väljer jag ordet ögonöppnare.

Våra sportchefer/sportsligt ansvariga sitter alla i samma båt i syfte att skapa så bra förutsättningar och verktyg för ledarna som möjligt. Genom gårdagens presentation har de fått gott om idéer och nya tankesätt som kan appliceras på föreningen.

Vi vill rikta ett stort tack till Emil Risberg, som öppenhjärtat och ärligt delade med sig av sina tankar, och jag instämmer med innehållet i ett sms jag fick mitt under föreläsningen: ”Denna föreläsning borde hela innebandysverige få höra”.

Nästa träff i sportchefsforumet är planerat till efter sommaren. Då kan vi förhoppningsvis träffas fysiskt och fortsätta hjälpa varandra att skapa ett bättre innebandystockholm.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-05-27, kl 12:46