Återstartsstöd för innebandyn i Stockholm

Stockholms Innebandyförbund satsar på återstartsstöd för att komma tillbaka när vaccineringen rullar ut i full kraft. Förhoppningsvis går smittspridningen under våren och sommaren ner och vi kan börja spela som vanligt igen efter att coronan har stängt ner stora delar av innebandyn under ett år.

Under 2020 minskade innebandyn i Stockholm med mer än 20 procent enligt preliminära siffror från LOK-stödet och vi har minskat med 1300 licenser trots att stora delar av seriespelet hann dra igång i höstas innan allt stängde.

Vi tror och hoppas att många längtar efter att spela match som vanligt igen. Våra yngre spelare har kunnat träna efter ett uppehåll under vintern, medan våra äldre spelare inte ens har fått kliva in på planen sedan i december.

För att vi ska komma tillbaka lika starka eller till och med starkare än tidigare måste våra föreningar, ryggraden i vår verksamhet, ha så bra förutsättningar som möjligt. För det är era spelare och ledare som är innebandys hjärta. Redan vid ingången av 2020-2021 valde vi därför att rabattera anmälningsavgifterna med 10 procent p.g.a. osäkerheterna coronapandemin förde med sig.

Genom ett återstartsstöd inför säsongen 2021-2022 vill vi stötta er att komma tillbaka till innebandyn med full kraft. Stockholms Innebandyförbunds styrelse har därför beslutat att:

• Återbetalning av domararvoden som ej utnyttjats
• Subvention på anmälningsavgifterna för 2021-2022 med 25%
• Datum för serieanmälan förlängs till 16 maj
• Minskad avanmälningsavgift med 50% från 22/8 till seriestart
• Kostnaden avseende resepott för domare subventioneras med 25%
• Fortsatt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för rekrytering och återrekrytering
• Dessutom kommer vi att halvera säsongsavgiften för domare

Det här innebär att vi kommer ta en del av Stockholms Innebandyförbunds egna kapital. Men vi är övertygade om att vår väg tillbaka börjar med att ge våra föreningar så bra förutsättningar vi kan.
Ni har kompetensen och kraften att locka gamla och nya spelare och ledare till världens roligaste idrott.

Mattias Hjelmberg, Ordförande Stockholms Innebandyförbund

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-03-31, kl 08:51