Ansökningar om flytt nedåt i seriesystemet

Stockholm Innebandy har mottagit önskemål från seniorlag som vill begära ner sig en division i seriesystemet.

I normala fall är detta inte tillåtet utan man placeras in i den serie man kvalificerade sig till från föregående säsong. Men med de speciella omständigheter som råder finner Tävlingskommittén anledning att vara extra lyhörda på föreningarnas önskemål.

Om enskilda seniorlag upplever att deras verksamhet påverkats allt för negativt under föregående säsong finns möjligheten att ansöka om flytt till lägre division.

Denna ansökan ska vara Stockholm Innebandy tillhanda senast den 16/5 vilket är deadline för serieanmälan. Ansökan ska tydligt beskriva anledningen till att laget bedömer sig sakna resurserna för att spela i aktuell division.

Ansökningar som inkommer efter den 16/5 kommer avslås. Detta för att serieindelningen ska kunna göras på ett så bra sätt som möjligt.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-04-27, kl 09:04