Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Föreningens Skelett

Föreningens Skelett

Föreningens Skelett

Människans skelett är uppbyggt av 206 ben och har som uppgift att hålla oss upprätta, skydda våra inre organ och är ett fäste för musklerna.

Likt för en människa är dessa uppgifter vitala för att en förening ska fungera och nå sina mål, varpå vi inom Föreningens Skelett placerar de olika ramverk som finns under luppen samt skapar nya i de föreningar behovet förekommer såsom ett årshjul samt rollbeskrivningar för föreningens olika arbetsgrupper.

Vidare är det svårt för en förenings muskler att veta vad man ska göra och prioritera, om man inte har en tydlig idé på varför föreningen existerar och verkar för. Detta benar vi ut i en process om föreningsidén.

Slutligen finns det en möjlighet att få hjälp med årsmötet, i allt från planering till genomförande samt genom trendspaning se vart idrottsföreningen är på väg, och hur man ska förhålla sig till trenderna.

Valbara pass:

Årshjul 

Under detta pass arbetar vi, genom kreativa former, fram ett årshjul där föreningens ständigt återkommande aktiviteter redovisas och enkelt kan följas upp.

Genom att se exempel från andra föreningar och organisationer skapar vi inspiration, både innehållsmässigt och hur designen kan se ut. Vi avslutar passet med att skapa en kortare plan som beskriver hur årshjulet följs och uppdateras.

Tidsåtgång: 1-3 timmar

Roller och ansvar 

Under roller och ansvar inleder vi med att gå in i rollen som rekryteringsfirma och tittar på föreningens befintliga och önskade roller.

Därefter skapar vi rollbeskrivningar och kompetensprofiler genom att internt tävla under kreativa former. 

Då alla föreningar ser olika ut kommer detta pass att formas utifrån föreningens nuvarande tillstånd. 

Tidsåtgång: Situationsstyrt

Föreningsidé

Aldrig förr har det varit viktigare att man som förening vet varför man håller på, hur man särskiljer sig och vad man faktiskt erbjuder.

Under detta pass sätter vi föreningens hela existens under luppen och klargör vilket DNA vi vill ha, samt hur man genom beslut och verksamheter når dit.

Till vår hjälp använder vi oss av ”den gyllene cirkeln” (Sinek 2013) som på ett roligt och enkelt sätt vägleder oss i arbetet.  

Tidsåtgång: 2-4 timmar

Trendspaning

För en förening är det viktigt att ha koll på sin omgivning, dvs de yttre faktorer som påverkar organisationens förutsättningar. Detta kan till exempel vara förbundets strategier, kommunen, sponsorer, generella trender i samhället och ekonomiska förutsättningar (tex. LOK och idrottslyftet) som med tiden ändras.

Med hjälp av idrottens trendspaningar betraktar vi föreningens yttre faktorer och försöker identifiera vilka trender vi själva kan försöka styra. 

Tidsåtgång: 2-4 timmar

Årsmötet

Principen om en demokratisk verksamhet är kanske svensk idrotts viktigaste regel. Dessvärre är det alltför få människor som väljer att faktisk använda sin rätt att påverka föreningen på årsmötet.

Ett bra årsmöte, med mycket folk, är den bästa plattformen för att skapa ett högre förtroende, engagemang och gemenskap.

Under detta pass, som är väldigt behovsstyrt, kommer vi tillsammans att placera årsmötet på agendan och tillsammans skapa en plan för framtida årsmöten.

Några exempel på frågor som skulle kunna diskuteras är:

Barnens årsmöte, det roliga årsmötet, årsmötets måsten, locka fler deltagare och stadgarna och årsmötet. 

Tidsåtgång: Situationsstyrt