Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ramverk

Vi är mycket glada och tacksamma för att ramverken för hur och till vad stödet kan användas är behovsstyrt och möjliggör för föreningar och förbundet att tänka nytt och våga vara kreativa.

Generellt sätt skulle man kunna kategorisera stödet genom tre olika områden:

  • Aktiviteter som syftar till att återrekrytera aktiva, ledare och domare som tidigare spelat innebandy, men av olika anledningar slutat.
  • Aktiviteter som syftar till att nyrekrytera aktiva, ledare och domare genom exempelvis prova-på verksamheter, besöka skolor, innebandyläger, ny form av innebandy etc.
  • Aktiviteter som syftar till att öka motivationen och och på så sätt behålla fler ungdomar inom idrotten.

Stockholms Innebandyförbund kommer i fördelningsmöten premiera projekt som planeras för spelare inom barn och ungdom samt projekt där fler föreningar samarbetar tillsammans.