Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Antal domare per förening

Antal domare per förening

Föreningar som deltar i StIBF:s seriespel ska hålla med aktiva domare enligt reglerna nedan. Med aktiv menas att respektive domare skall döma minst 25 matcher per säsong och att domaren sköter sina åtaganden gentemot StIBF. Förening som inte har aktiv/aktiva domare åläggs att betala en administrativ avgift om 3000kr/domare.

Föreningarna ska hålla med en aktiv domare per vart femte lag som deltar i seriespel i blå medel och uppåt. Observera att dessa regler inte gäller nya föreningar det första tävlingsåret.

Fyll i formuläret nedan:

Vilken/vilka domare dömer för er förening?

Detta formulär skall vara StIBF tillhanda senast 1 Mars 2022.