Antal domare per förening

Antal domare per förening

Föreningar som deltar i StIBF:s seriespel ska hålla med aktiva domare.

Föreningar som deltar i StIBF:s seriespel ska hålla med aktiva domare enligt reglerna nedan. Med aktiv menas att respektive domare skall döma minst 25 matcher per säsong och att domaren sköter sina åtaganden gentemot StIBF. Förening som inte har aktiv/aktiva domare åläggs att betala en administrativ avgift om 3000kr/domare.

Här hittar ni blanketten "Vilken/vilka domare dömer för er förening".

 

 

 

Vilken/vilka domare dömer för er förening?