Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Domarregister

Domarna indelas i föreningsdomare (ungdomsledare och matchledare) och distriktsdomare.

Varje match skall dömas av två (2) domare. Knatteligan – Grön nivå kan dömas av en (1) domare. DK tillsätter domare till samtliga administrerade matcher för seniorer, juniorer samt röd nivå pojkar/flickor A- och B. För övriga matcher gäller att hemmalaget tillsätter domare.

Vid tillsättning av matcher gäller följande kriterier:
 
 
Matcher i: Utbildad minst som: Lägsta ålder
Röd Nivå Pojkar/Flickor A-B och uppåt Distriktsdomare 17 (födda 04)
Röd Nivå Pojkar C-E/Flickor C-E Föreningsdomare 16 (födda 05)
Blå Nivå - Poolspel Matchledare 15 (födda 06)
Grön Nivå - Knatteligan Matchledare 14 (födda 07)
 
Med anledning av ovan är ungdomsdomarna och matchledarna uppdelade i tre separata register. 

För säsongen 21/22 kommer domarregister läggas och uppdateras allteftersom kurserna ägt rum och avslutats.


Om du som domare inte vill att dina kontaktuppgifter ska synas i registren så vänligen kontakta kansliet på skane@innebandy.se . Syftet med registren är att våra föreningar ska kunna kontakta domare för tillsättning av matcher, frågor, kallelser etc.

Domarregister 21/22