Skånes Innebandyförbunds domararvoden säsongen 23/24:

I Skånes IBFs seriespel där förbundet tillsätter domare (Flickor/Pojkar B Röd Nivå och uppåt) används i första hand digitala domarkvitton via iBIS. I övriga matcher (tränings- och ungdomsmatcher) och i nödfall går det bra att använda domarkvittot längst ner i menyn.

Seriespel/Skånemästerskapen:  
D1. H2, senior-SkM (slutspel) 820:-/domare
D2, H3 700:-/domare
Senior-SkM (gruppspel)  620:-/domare 
D3, H4 550:-/domare 
DU, HJ18  500:-/domare 
Röd Nivå Flickor/Pojkar A 410:-/domare 
Röd Nivå Flickor/Pojkar B 360:-/domare 
Röd Nivå Flickor/Pojkar C 260:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 
Röd Nivå F/PD och neråt  210:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 
Ungdoms-SkM 210:-/domare 
Kval  Arvode utgår för den serie matchen kvalificerar. 
Reseersättning, distriktsserier  30:-/mil 
Reseersättning, Ungdoms-SkM  25:-/mil 
   
Poolspel - Knatteligan:  
Blå Nivå (poolspel)  2 x 18 min 150:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 
Blå Nivå 2 x 12 min  110:-/domare (högsta tillåtna ersättning)
Grön Nivå (Knatteligan) 2 x 15 min  110:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 
   
Träningsmatcher   
Seniorer, effektiv tid  450:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 
Seniorer, rullande tid  400:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 
Juniorer  350:-/domare (högsta tillåtna ersättning)
Röd Nivå A-B 270:-/domare (högsta tillåtna ersättning)
Röd Nivå C-E 150:-/domare (högsta tillåtna ersättning) 
Reseersättning  30:-/mil 
   
Skånelagsmatcher  
U16/17 (3x20 eller 4x15)  400:-/domare 
U16/17 (3x15)  350:-/domare
Reseersättning  25:-/mil 

För träningsmatcher med ett förbundsserielag samt sanktionerade turneringsmatcher och SM-klasser gäller Svenska IBF:s domarreglemente.  

Reserersättning

Reseersättning till domare skall utbetalas av hemmalaget till de domare som har färdats med antingen bil eller allmänna kommunikationsmedel. Endast ersättning för färd mellan hemort och spelort ersätts. Avståndet mellan orterna skall beräknas med hjälp av SKIBFs avståndstabell (hitta.se, Eniro eller liknande). Följande regler gäller:

a) Domare skall samåka till domaruppdragen. Domarna skall välja det billigaste resealternativet av a) samåkning, b) åka med varsin bil eller c) en kombination av a och b.

Om båda domarna tar sig till och från match med allmänna kommunikationsmedel räknas detta som samåkning. Respektive domare har då rätt till reseersättning för enkel resa.

b) Om domare först dömer match administrerad av SIBF och därefter match som administreras av SKIBF utgår ingen reseersättning från hemmaföreningen.

c) Om domare dömer två matcher efter varandra på samma spelort skall endast en reseersättning utbetalas. Denna delas mellan de två matcherna.

d) Om domare dömer två matcher eller fler efter varandra på olika spelorter skall den sammanlagda faktiska körningen delas mellan uppdragen. T ex ett domarpar från Malmö dömer match i Höör, Hässleholm och Lund under samma dag., Den sammanlagda körningen är 21 mil. Respektive hemmalag ska då vardera betala reseersättning för 7 mil (21 mil/3 uppdrag).

e) Vid körning till uppdrag ska domarna välja resväg som går huvudsakligen på primära länsvägar eller större vägar än så. Som domare har man inte rätt att köra en omväg för att kunna köra en längre sträcka på motorväg. Vid tvister mellan förening och domare kan domarna få betala tillbaka uttagen körersättning.

f) Domare har inte rätt att ta ut kostnadsersättning för parkeringskostnader.

Inställda matcher

Om match ställs in senare än kl 18:00 dagen innan, har tillsatta domare, om inte synnerliga skäl föreligger, rätt till halvt domararvode (gäller ej ungdomsmatcher där hemmalaget ansvarar för domartillsättningen).

Om match ställs in så sent att domarna hunnit ge sig iväg till match och synnerliga skäl inte föreligger, har tillsatta domare rätt till fullt domararvode samt ersättning för antal körda mil enligt gällande tariffer.

Ersättning utbetalas av SKIBF efter att berörda domare inkommit med ett ersättningskrav till förbundet. SKIBF debiterar sedan den förening som förorsakat den inställda matchen.

Om match blir inställd med så kort varsel att SKIBF ej kan kontaktas, är det felande förening som ansvarar för att domarna underrättas. Ovanstående gäller ej ungdomsmatcher där hemmalaget ansvarar för domartillsättningen.

Domare som anser sig ha något ekonomiskt krav gentemot SkIBF skall presentera underlag för detta senast 30 dagar efter det inträffade.

Utbetalning av domarersättning

Hemmalaget ska utbetala domararvode och resersättning i samband med aktuell match. Betalningen kan ske kontant i direkt anslutning till matchen eller via bankkonto. Nedan möjlighet till betalning via bankkonto gäller i SKIBF administrerade tävlingar och för samtliga föreningar anknutna till SKIBF:

  • Förening ansöker på fastställd blankett. SKIBF behandlar ansökan och godkänner/publicerar på hemsidan de föreningar som har rätt att utbetala via bankkonto.
  • Hela arvodet och resersättning ska betalas vid samma tillfälle.
  • Senast sju (7) dagar från den dag domaren skickat kvittot via iBIS (inlämningsdagen räknas ej) ska hela beloppet vara insatt på domarens bankkonto. Om den dagen infaller på en helgdag ska beloppet vara insatt på domarens bankkonto närmast följande bankdag t.ex lördag är domarkvittot skickat, söndag är dag 1, måndag dag 2 osv.. dag 7 är lördag och en helgdag. Beloppet ska vara insatt på kontot under måndagen.
  • Vid betalning via bankkonto ska en föreningskod samt matchdatum anges som referens/meddelandenummer.
  • Om utbetalning ej sker ska detta rapporteras av domaren till förbundet, och förening kan åläggas att betala fastställd administrativ kostnad, samt förlora sin rätt att använda betalning till domare via bankkonto.
  • Förening har rätt att neka ersättning till domare som inkommer med sen domarkvittens (mer än 30 dagar efter match).

Vid ungdomsmatcher där hemmaföreningen tillsätter domare gäller följande: 

Ersättning för domare tillhörande egen förening är det upp till föreningen hur eventuell ersättning ges. 

Ersättning för domare tillhörande annan förening skall dessa ha högsta tillåtna ersättning. Betalning skall ske kontant eller via bank enligt gängse rutiner.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS