Matchflyttning får göras om lag skall deltaga i JSM och USM. Om matchflyttning av denna typ skall vara avgiftsfri skall matchflytten vara SKIBF tillhanda senast tio (10) dagar före utsatt matchdag eller om matchen tidigareläggs, tio (10) dagar före ny matchdag. Matchflyttning får också göras om TK anser att synnerliga skäl föreligger.

För matchflyttning av andra orsaker än ovan nämnda måste alltid båda föreningarna vara överens. I annat fall får matchflyttning inte göras.

SKIBF förbehåller sig rätten att flytta på matcher vid krockar med förbundets arrangemang/träffar/utbildningar/distriktslagssamlingar.

Matchflyttning skall göras skriftligen senast tio (10) dagar före utsatt matchdag eller om matchen tidigareläggs, tio (10) dagar före ny matchdag. Motståndarlaget måste då redan vara informerat, och i förekommande fall ha godkänt matchflyttningen.

Då matchflyttning sker utan SKIBFs vetskap och/eller medgivande, kan matchen ogiltigförklaras. Hemmalaget ansvarar alltid för att SKIBF skriftligen informerats om matchflyttningen.

En matchflyttning anses vara genomförd först den dag som SKIBF meddelas en ny matchtid.

Matchtider som ej inkommit enligt SKIBFs direktiv behandlas som matchflyttningar med påföljande tävlingsavgift samt eventuella domarkostnader och dylikt.

Vid matchflyttning i representationslagsserier ska matchen spelas senast 30 dagar efter ursprungsdatum och innan seriens sista omgång.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS