Sedan 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Redan sedan tidigare stod det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Vad innebär då den nya lagen för idrottsrörelsen?

Riksidrottsförbundet ger tre snabba tips för föreningen:

  1. Säkerställ att föreningens styrdokument utgår från RF:s stadgar och Idrotten Vill.
  2. Läs och diskutera RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Är föreningens verksamhet i linje med dessa?
  3. Fundera över föreningens rutiner för hur barn och ungdomar löpande ges möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja och vara delaktiga i utformandet av verksamheten.


RF:s guide till Barnkonventionen för föreningar

Vägledning vid bedömning av barn och ungas bästa 

 

 

Barnkonventionen och föreningsidrotten - en handbok för idrottsledare

Unicef har publicerat boken Barnkonventionen och föreningsidrotten - en handbok för idrottsledare. Handboken innehåller checklistor kring ledaransvar och många olika diskussionsfrågor och tips på hur idrottsledare kan göra i sin egen förening. Det kan till exempel handla om hur du samtalar med barn, gör barn delaktiga och hur du upptäcker och hanterar oro för ett barn. 

Ladda ner boken i pdf här eller beställ den kostnadsfritt från unicefbutiken.se

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS