Skånes IBF inbjuder till Skånemästerskapen 2023 för juniorer och ungdomar. SkM spelas enligt Svenska IBS:s regler och tävlingsbestämmelser samt Skånes IBF:s lokala förutsättningar och tävlingskrav.

Skånemästerskapen för juniorer och ungdomar spelas i turneringsform. Detta betyder att tävlingen avgörs under en helgs turneringsspel, enligt reglerna i SIBF:s tävlingsbestämmelser. Lördagens gruppspel kommer att avgöras i fyralagsgrupper (avvikelser kan förekomma). Varje lag kommer att få spela minst tre matcher (med reservation för urdragningar). Matchtiden är 2 x 15 minuter.I söndagens slutspel (ett fåtal slutspelsmatcher kan spelas redan under lördagen) förlängs oavgjord match maximalt 10 minuter, därefter avgör straffläggning.

Klasser:

25-26 mars 
Damjunior 20 (födda 2002 eller senare)
Herrjunior 20 (födda 2002 eller senare)
Flickor A (födda 2006 eller senare)
Pojkar A (födda 2006 eller senare)
Flickor C (födda 2008 eller senare)
Pojkar C (födda 2008 eller senare)
Flickor E (födda 2010 eller senare)
Pojkar E (födda 2010 eller senare)

15-16 april
Damjunior 18 (födda 2004 eller senare)
Herrjunior 18 (födda 2004 eller senare)
Flickor B (födda 2007 eller senare)
Pojkar B (födda 2007 eller senare)
Flickor D (födda 2009 eller senare)
Pojkar D (födda 2009 eller senare)

Lag/Förening: Varje förening har rätt att anmäla flera lag per klass. En enskild spelare får endast delta i ett lag i samma åldersklass. Man kan alltså inte flytta spelare mellan lagen i samma klass. 

Anmälan: Görs genom att sända in anmälningsblanketten till Skånes IBF samt registrering i IBIS. Anmälan skall vara Skånes IBF tillhanda senast fredagen den 13 januari 2023.

Kostnad:  1700 kr/lag.

Inbetalning: Skånes IBF fakturerar anmälningsavgiften till berörda föreningar efter sista anmälningsdag.

Efteranmälan: Efteranmälan sker i mån av plats.

Priser: Pokal och 20 plaketter delas ut till finallagen (1:an och 2:an) i respektive klass och slutspel.

Åldersdispenser: Ordinarie köns- och åldersdispenser för seriespelet gäller även under SkM. Dock får max 2 överåriga spelare delta per match samt att spelare max får vara 1 år för gamla. Detta, oavsett vad för beslut som tidigare tagits för seriespelet. En, för klassen överårig spelare, som deltar via en åldersdispens eller lagdispens får inte delta i annan klass i SkM.

Ansökningar för åldersdispens enbart för Skånemästerskapen ska inkomma i samband med anmälan, d v s senast den 13 januari.

Lagdispenser: Det går att söka lagdispens till klasserna F/PA-F/PE. Se bifogad ansökningsblankett. Ansökan ska vara inkommen i samband med anmälan, d v s senast den 13 januari.

Kombinerade lag: Kombinerade lag från seriespelet får även delta som kombinerade lag i Skånemästerskapen. SKIBF kan även godkänna nya kombinerade lag i klasser där seriespel ej har ägt rum.

Slutspel: De två bästa lagen i varje grupp går vidare till A-slutspel. Övriga lag spelar B-slutspel. Klasser med färre än 8 anmälda lag och juniorklasser spelar inget B-slutspel.

Innan anmälan: Ni bör ta i beaktande att kval för seniorer kan spelas under SkM samt att Innebandyfesten för JAS spelas helgen 15-16 april

Arrangörer: Ansökan om arrangörskap skickar ni in i samband med anmälan senast den 13 januari.

Frågor:          Besvaras av Peter Dahlberg på tel 040-600 59 60.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS