En trygg skånsk innebandy är en innebandy fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En innebandy där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Det är av yttersta vikt att samtliga aktiva inom den skånska innebandyn känner denna trygghet och inte minst alla barn och ungdomar i vår sport. Det finns hjälp och stöd för föreningar i dessa frågor och på denna sida och dess undersidor har vi samlat värdefull information för att skapa en trygg skånsk innebandy för alla aktiva. 


Skapa trygga idrottsmiljöer

  • Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
  • Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till RF-SISU Skånes sakkunnige i barn- och ungdomsidrott Martin Edbladh på Tlf: 010-476 57 49 eller e-post: martin.edbladh@rfsisu.se.
  • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening eller RF-SISU Skåne kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
  • Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.
  • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Läs mer på Riksidrottsförbundets sida om Trygg idrott

Ladda ner Riksidrottsförbundets guide till att Skapa trygga idrottsmiljöer


Barnens spelregler

Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrotten för en tryggare barn- och ungdomsidrott. I Barnens spelregler delar Johanna Ojala, Stefan Holm och flera andra idrottsprofiler med sig av sig av sina upplevelser. Barnens spelregler är en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten.

Ladda ner boken Barnens spelregler här. 

RF har även ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

Bris – telefonlinje för barn 116 111
Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00
Bris – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS