Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader

 

Via Föreningsstöd IF (fd Idrottslyftet) som föreningen söker via Idrottonline subventioneras våra utbildningar. Subventionen måste sökas inom 60 dagar från kursdatum. Ansökningen stänger 15 december för utbildningar arrangerade 2020.

Grundutbildning barn & ungdom och junior & senior (3,5 tim): 1300 kr 
Subventioneras med 500 kr/deltagare arrangerad av Västsvenska Innebandyförbundet. 
Kurs arrangerad i föreningens regi (utbildning på hemmaplan) subventioneras den med 400kr/deltagare

Steg 1 Grön ledare (9 tim): 1600 kr 
Subventioneras med 700 kr/deltagare arrangerad av Västsvenska Innebandyförbundet.
Kurs arrangerad i föreningens regi (utbildning på hemmaplan) subventioneras med 600kr/deltagare

Steg 1 Blå ledare (9 tim): 1600 kr 
Subventioneras med 700 kr/deltagare arrangerad av Västsvenska Innebandyförbundet.
Kurs arrangerad i föreningens regi (utbildning på hemmaplan) subventioneras med 600kr/deltagare

Steg 1  Röd ledare (9 tim): 1600 kr 
Subventioneras med 700 kr/deltagare om den arrangeras av Västsvenska Innebandyförbundet.
Kurs arrangerad i föreningens regi (utbildning på hemmaplan) subventioneras med 600kr/deltagare

Junior-och seniortränarutbildning ny subvention från 1/1 2020