Övergångspolicyn beskriver vårt förhållningssätt kring övergångar i distriktet och stärker samarbetet och dialogen, både i egna föreningen och mellan föreningar i distriktet.

Tidigare har det inte funnits någon uttalad kommunikationsväg för föreningarna kring övergångsfrågor och för att distriktet ska kunna vara välmående och växa behövs fler lag på alla nivåer.

Att spelare byter förening i tidig ålder är sällan av godo, vare sig för enskilda föreningar eller spelare. De flesta unga spelare mår bättre av att få utvecklas i en trygg och harmonisk miljö tillsammans med sina kamrater. Vi ska alla jobba mot samma mål – att ha kvar så många som möjligt så länge som möjligt i vår idrott.

Syftet med övergångspolicyn är att behålla fler innebandyspelare och därmed fler lag, vilket ger fler välmående föreningar i ett distrikt som växer och stärks. Genom att låta spelare utvecklas i lugn och ro i en positiv och trygg närmiljö utifrån SIU-modellen, kommer de - förutom att vara aktiva innebandyspelare under längre tid - också att vara mer förberedda för innebandy på nästa nivå.

Det är föreningarnas ansvar att informera ledare, spelare och föräldrar inom den egna föreningen om att övergångspolicy finns. Övergångspolicyn och checklista för övergångar finns i sin helhet i slutet på texten på den här sidan.

Innan någon kontakt tas med spelare, ledare eller annan förening skall man kontakta sin kontaktperson för övergångar i föreningen, som i sin tur tar kontakt med nya föreningens kontaktperson.

All kontakt i första skedet sker endast mellan kontaktpersonerna i föreningarna och gäller dig som spelare, ledare och förälder

Referensgruppen har som syfte att vara ”bollplank” dit man kan vända sig med frågor och funderingar kring övergångar. Kontakten kan ske anonymt. Gruppen består av föreningsrepresentanter från Pixbo Wallenstam, IBF Backadalen, Lindås Waves, Lindome IBK och Västsvenska Innebandyförbundet.

Övergångspolicyn i sin helhet inkl. checklista


Formulär för att kontakta referensgruppen i övergångsfrågor

Kontaktlista övergångsansvariga

FAQ - ÖVERGÅNGSFRÅGOR SPELARE/FÖRÄLDER

Får en spelare från en annan förening vara med och träna med oss även om spelare inte tänker börja i vår förening/vårt lag?

Ja, bara om båda föreningars kontaktpersoner för övergångar varit i kontakt med varandra och din nuvarande förening godkänt detta.

Jag vill byta förening, men vill inte prata med min tränare om det. Hur gör jag?

Kontakta då er övergångsansvarige inom föreningen, eller be den nya föreningens ledare inleda kontakt mellan nya föreningens och din nuvarande förenings övergångsansvarige.

Jag ska flytta och kommer att få närmare till en annan förening. Är det ok att byta förening då? Hur ska jag göra?

Ja, kontakta din förenings övergångsansvariga i föreningen och ta kontakt med den nya föreningen.

Min tränare säger att jag inte får byta förening, stämmer det?

Nej, men det finns en övergångspolicy som beskriver hur det ska gå till (gäller dig som inte har kontrakt).

Jag har kontrakt och vill byta förening, går det?

Ja, om båda föreningarna är överens

Jag är inbjuden för provträning av ett annat lag, måste jag meddela min nuvarande förening det innan jag provtränar?

Ja, om du vill provträna behöver du kontakta din tränare eller övergångsansvarig i föreningen

Kan jag vänta till efter provträningen att meddela min nuvarande förening att jag byter lag?

Ja, glöm inte meddela din förening att du går och provtränar.

FAQ - ÖVERGÅNGSFRÅGOR LEDARE/FÖRENING

Kan vi använda oss av en spelare som är skriven på en annan förening i en träningsmatch?

Nej

Vår övergångsansvarige säger nej till att vi tar emot spelare utan att kontakta den föreningens ansvariga först. Stämmer det?

Ja. Oavsett om det är provträning eller övergång.

Jag har en spelare som vill byta förening/provträna med annan förening, vad ska jag göra som tränare?

Du behöver kontakta övergångsansvarig i din förening.

Var hittar jag vem som är övergångsansvarig i min förening?

Du hittar alla ansvariga för övergångar på www.vsibf.se under tävling eller kontakta föreningens styrelse.

Vi vill kontakta en spelare för provträning med oss. Hur gör jag?

Du behöver få godkänt av övergångsansvarig i din förening innan kontakt tas.

Varför har vi en övergångspolicy?

Övergångspolicyn beskriver vårt förhållningssätt kring övergångar i distriktet och stärker samarbetet och dialogen, både i egna föreningen och mellan föreningar i distriktet.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS