Förbundet

Västsvenska Innebandyförbundet

Mejerigatan 1, vån. 3, 412 76 Göteborg

Fakturor skickas till

Kanslipersonal

Mikael Björk

Tävling/Distriktslag

Jaana Gander

Utbildning/Utveckling/Domare

Alexandra Roholt

Skolsamverkan/Domare/Paraidrott

Madeleine Bäckström

Administration

Styrelsen

Lotta Fritzell

Kassör, ansvarsområde Ekonomi och Paraidrott

Catharina Olsson

Ledamot, ansvarsområde Utbildning

Hans Westerlind

Ledamot, ansvarsområde Tävling

Jerry Holmqvist

Ledamot, ansvarsområde HR och Tillväxt

Jeanette Härstedt

Ledamot, ansvarsområde Trygg Innebandy

Mikael Åkerström

Ledamot, ansvarsområde Spelarutveckling

Måns Löfgren

Ledamot, ansvarsområde Marknad

Ola Hamberg

Adjungerad, tf domaransvarig

Linda Lindskog

(föräldraledig) Ledamot, ansvarsområde Domare

Domarkommittéen

Ola Hamberg

Tf ordförande

Linda Lindskog

(Föräldraledig) ordförande

Domarcoacher

Erik Gaberud

Steg 3

Aldin Hadziselimovic

Steg 1

Joakim Jögi

Ungdomsdomare

Mikael Ärlig

Ungdomsdomare

Marcus Orrhult

Ungdomsdomare

Föreningsdomargruppen

Joakim Jögi

Coach för ungdomsdomare

Marcus Orrhult

Coach för ungdomsdomare

Mikael Ärlig

Coach för ungdomsdomare

Alexandra Roholt

Skolsamverkan/Domare/Paraidrott

Jaana Gander

Utbildning/Utveckling/Domare

Madeleine Bäckström

Administration

Marknadsgruppen

Trygg Innebandy (Värdegrundsgruppen)

Annelie Gustavsson

Ann-Sofie Lindh

Helena Klintberg

Jaana Gander

Utbildning/Utveckling/Domare

Madeleine Bäckström

Administration

Mikael Barman

Stefan Lovén

Tävlingskommittéen

Valberedningen

Niclas Sundelid

Ordförande

Annelie Gustavsson

Magnus Fredriksson

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS