Kallelse till Ordförandekonferens (Tävlingskonferens) torsdagen den 21 mars kl. 18.00.

Vi ses i Mejeriet (vån. 1) på Mejerigatan 1. 

Möteshandlingarna inför konferensen den 21 mars är nu uppdaterade (p g a sjukdom blev dessa försenade).

För de föreningar som inte har anmält sig är vi tacksamma om ni kan göra detta skyndsamt då vi planerar något att äta under konferensen.

Anmälda föreningar
Ale IBF, 1 pers.
Almås IBF, 1 pers. 
Burås IK, 2 pers.
Eken IBK, 1 pers., (ev. 2)
FBC Lerum, 1 pers., (ev. 2)
Floda IBK, 2 pers.
Frölunda IBK, 2 pers. 
Herrestads AIF, 1 pers.
IBF Backadalen, 1 pers.
Kärra IBK, 1 pers.
Pixbo IBK/IBF, 1 pers.
Landvetter IBK, 1 pers.
Lindome IBK, 1 pers. 
Lindås IBK/IBF, 1 pers. 
Stenungsunds IBK, 2 pers.
Öckerö IBK, 1 pers. 
Överby IBK, 1 pers. 

Anmälan görs via mejl till vastsvenska@innebandy.se senast måndagen den 18 mars, detta eftersom vi ska beställa något att äta. Ordförande och/eller tävlingsansvarig är lämpliga roller för de som deltar på konferensen. Glöm inte att ta med (eller mejla) fullmakten, ifylld och påskriven. 

Program
18.00 – 18.30     Kaffe och något att äta. Registrering av fullmakter
18.40 - 19.00      Förbundsinfo
19.10 - slut         Konferensförhandlingar 

Dagordning
- Mötets öppnande
- Fastställande av röstlängd
- Fastställande av dagordning
- Val av ordförande, sekreterare samt justerare/rösträknare.
- Behandling av inkomna förslag och motioner
- Behandling av förslag till särskilda tävlingsföreskrifter 2024 - 2025
- Övriga frågor
- Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Bilagor

Motioner
Motion från IBF Backadalen - barn- och ungdomsserier
- Utlåtande från förbundsstyrelsen ang. IBF Backadalens motion

Möteshandlingar
Kallelse (PDF)
Lokala tävlingsföreskrifter 2023 - 24 (gällande)
Förslag till Lokala tävlingsföreskrifter 2024-2025
Fullmakt till ordförandekonferensen - tas med till konferensen eller mejlas till vastsvenska@innebandy.se i samband med anmälan

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS