IBIS Förening

Varje förening behöver minst en person som har behörigheten Föreningsadministratör

Föreningsadministratören har den högsta behörigheten i föreningen och lägger därefter upp fler användare (tränare/ledare/organisationsledare) med kopplingar till respektive lag/roll i iBIS.

Föreningsadministratören kan ändra föreningsuppgifter och uppgifter på personer i föreningen.

Varje förening behöver minst en person som har behörigheten Föreningsadministratör (det går att ha flera med samma roll). 

Här ansöker du om konto direkt hos din förening (klicka på länken)

Du kan också kontakta oss på förbundet via mejl -  vastsvenska@innebandy.se - för mer information om hur ni får behörigheten.

Föreningsuppgifter i IBIS

Föreningsdomaransvarig

Är den person som ansvarar för föreningens utbildade matchledare och ev. ungdomsdomare.

Personen ska vara en länk mellan förbundet och matchledarna men också en kontaktperson mot andra föreningar om behov av att låna matchledare uppstår eller föreningar vill samarbeta kring matchledare och matchledaruppdragen. Västsvenska har en Teamsgrupp för de som är ansvariga för föreningsdomarna. 

Personen ska uppges med telefonnummer och mejladress..

Föreningsuppgifter

Föreningens post- och mejladress dit all post inklusive fakturor kommer att skickas. Även telefonnummer till föreningen skall uppges.

Saknas kansli ska ett telefonnummer till en kontaktperson för förening som går att nå dagtid uppges. Även plus- och/eller bankgiro är obligatoriskt.

Föreningens styrelse
Ordförande, kassör och sekreterare ska uppges med telefonnummer och mejladress.
Föreningens matchställ

Föreningens ordinarie matchställ ska anges.

Tänk på att vara så tydlig som möjligt.

Gällande kontaktperson per lag och föreningens matchställ
Det är viktigt att ni matar in uppgifterna rätt väg för att de ska bli synliga.

Ni väljer förening – lag – berört lag – tävlingar – anmälningsdatum (klicka på notblocket) och lägg in matchställ – välj sedan personer – utse den kontaktperson som ska synas på hemsidan genom att bocka i rutan kontaktperson.

Om inte personen finns måste ni lägga till ny listan. Kontaktperson per lag
Den tränare/ledare som är kontaktperson för laget. Personen ska uppges med telefonnummer och mejladress.

Gällande kontaktperson per lag och föreningens matchställ
Det är viktigt att ni matar in uppgifterna rätt väg för att bli synliga på hemsidan.

Ni väljer förening – lag – berört lag – tävlingar – anmälningsdatum (klicka på notblocket) och lägg in matchställ – välj sedan personer – utse den kontaktperson som ska synas på hemsidan genom att bocka i rutan kontaktperson.

Om inte personen finns måste ni lägga till ny listan.

Roller

Den som ska hantera laget i IBIS måste ha rollen Föreningsanvändare och kopplas till det laget som hen ska hantera.

Det är önskvärt om ni anger personers övriga ansvarsroller för att underlätta att rätt info skickas till rätt person.

Utbildningsansvarig
Ordförande
Tävlingsansvarig
Ungdomsansvarig
m m 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS