Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ledarlicens

Ledarlicens

Vid match arrangerad av Västsvenska Innebandyförbundet skall minst en av ledarna ha en giltig ledarlicens med undantag för reserv-och veteranserierna.

En ledarlicens erhålls efter genomförd ledarutbildning arrangerad av Västsvenska Innebandyförbundet.

Efter genomförd Grundutbildning och Regelkväll gäller licensen i 1 år. Efter genomförd Målvakten eller fördjupningsutbildning steg 1 grön, blå, röd eller svart gäller licensen i 3 år.

Innan match visas licensen upp för domare vid samlingen vid sekretariatet. (nytt för säsongen 2019/2020)

Ledarlicensen registreras i Cardskipper (app i mobilen).