Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Tävlingskommitté

Tävlingskommitén 

 

Kontaktperson/ Adjungerad
Mikael Björk
0768- 950052

Ordförande

Hans Westerlind

0739-027158

Ledamöter

Anders Isberg 

0761- 776003

Christian Westerlind

0733- 910054

Fredrik Gander

0702- 714071 

Anna-Carin Niklasson

0707462878