Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Cuper/ sanktionsansökan

Dags att söka sanktion?

För att få arrangera en cup behöver ni ha en sanktion. Den får ni genom att fylla i formulären här till höger och skicka in till oss.

För att ansökan ska behandlas SKALL följande handlingar bifogas i ansökan, tävlingsreglemente, domaransvarig samt förslag på tävlingsjury. Ansökan också vara underskriven av ansvarig i föreningen.

Vid godkänd sanktion kommer föreningen att få en faktura på sanktionsavgiften.

Västsvenska Innebandyförbundet.

Sanktionsansökan