Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Västsvenska Innebandyförbundets TK har spikat och fastställt spelprogrammet för våren -22

Västsvenska Innebandyförbundets TK har under måndagen spikat och fastställt spelprogrammet för seniorer och ungdomsserierna för våren -2022. Serierna är nu fastställda.

Kommunerna har rätt att flytta matcher pga. av arrangemang eller krockar i bokningarna, då detta görs kommer mail att skickas till berörda parter på de mailadresser föreningen uppgivit i IBIS.

Var noga med att gå igenom era matcher då det varit utdragningar i vissa serier sedan preliminära spelprogrammet publicerades och detta kan ha medfört att vissa matcher har flyttats eller Utgår.

Hur gör man en matchändring?
1. Kontakta motståndaren och kom överens om nytt datum för matchen
2. Kontakta din hallbokare för att boka ny speltid och eventuellt boka av den gamla tiden.
3. Kontakta återigen din motståndare och bekräfta tiden.
4. Initierande förening Gör matchändringen i IBIS
5. Mottagande förening godkänner ändringen i IBIS
6. Förbundet godkänner ändringen i IBIS (nu är ändringen klar)

Matchändringar fram till och med 14:e oktober är kostnadsfri om matchändringen görs 11 arbetsdagar eller tidigare än matchdag, annars gäller fastställda matchändringsavgifter.

Frågor gällande spelprogrammet kontakta nedan person.

Mikael Björk
0768-950052
mikael.bjork@innebandy.se

short_text    Publicerat av Mikael Björk 2022-01-04, kl 12:29