Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Västsvenska Innebandyförbundets Tävlingskommittén har den 10/9 spikat spelschemat och serierna för hösten 2022.

Västsvenska Innebandyförbundets Tävlingskommittén har den 10/9 spikat spelschemat och serierna för hösten 2022. Det kan förekomma ändringar, justeringar i spelprogrammet när matchläggarna och Kommunerna har lagt i tiderna för att få till ett bra flöde i hallarna och för domarna. Var noga med att gå igenom era matchtider. Serierna finns på hemsidan www.vsibf.se.

Gällande matchändringar:

Ändringar som görs fram till och med 14:e oktober är utan kostnad om matchändringen görs 11 arbetsdagar eller tidigare än matchdag, annars gäller avgifterna nedan.
Alla matchändringar skall göras i IBIS och vara överenskommen mellan föreningarna. Avgiften för ändringen betalas av initierande förening som lägger in ändringen i IBIS.

Efter omlottning på röd / blå nivå som sker i december kan man kostnadsfritt göra matchändringar fram till och med 14 januari.

Från 15:e oktober / 15:e januari: 
Matchändringar 11 arbetsdagar eller tidigare 200 kr 
10 arbetsdagar eller senare för junior-/senior-/veteranmatch 1 000 kr
1 arbetsdagar eller senare för junior-/senior-/veteranmatch 2 000 kr
10 arbetsdagar eller senare för barn-/ungdomsmatch 500 kr
1 arbetsdagar eller senare för barn-/ungdomsmatch 1 500 kr

Efter omlottning på röd och blå nivå kan man kostnadsfritt göra matchändringar fram till och med 14 januari.

Sammandrag kommer att spelas höst V42, V45, V49 Har ni tid att arrangera? Vi måste få in arrangörer till dessa sammandrag det krävs halltid på 4 timmar.
Maila till: Mikael.bjork@innebandy.se

Med vänliga Hälsningar
Västsvenska Innebandyförbundet.

 

 

short_text    Publicerat av Mikael Björk 2022-09-15, kl 11:15