Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Träning och matchspel för 2002 och yngre

Efter beslut från pressträff den 2021-02-05 är det nu möjligt för barn och ungdomar födda 2002 och yngre att träna, samt ansöka om så kallad enstaka match/er för barn och ungdomar födda 2005 och yngre. Dessvärre sker ingen förändring för spelare 2001 och äldre, för denna målgrupp gäller restriktionerna enligt tidigare beslut.

Beslutet gäller fr.o.m. helgen 13–14 februari och fram t.o.m. det att vi kan komma i gång med den ordinarie verksamheten (just nu planerad med start vecka 10). Enstaka match/er kan spelas och föreningen själv fixar motståndare och fyller sedan i ett formulär som ligger under fliken tävling eller vi länk: Till formulär Matcherna administreras i IBIS och i och med detta kan även VSIBF bestå med att tillsätta domare på matcherna, dessa betalas av förbundet utifrån den överenskommelsen vi har med våra föreningar.

Förbundet rekommenderar följande när det gäller spel av enstakamatch.

 • Att minimera antal deltagare / match till 10 + 2 samt 2 ledare
 • Att en spelare spelar max en match i veckan 
 • Att man helst matcher i närområdet
 • Att speltiden är 2x20 eller 3x15
 • Domararvode är ordinarie arvode utifrån speltiden

Allmänna rekommendationer från FHM.

 • Stanna hemma om du känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner dig helt frisk.
 • Vistas i arenan så kort tid som möjligt och byt om hemma.
 • Undvik fysisk kontakt som inte är en nödvändig del av spelet
 • Tvätta och sprita händerna ofta
 • Drick inte ur andras vattenflaskor och tänk på hur västar och handdukar hanteras
 • Använd inte andra spelares utrustning
 • Lämna avbytarbås rent och snyggt
 • Res gärna individuellt till träning och undvik kollektivtrafik

Tänk på att det är lagens ansvara för att följa rekommendationerna, djupare information kring restriktionerna finns att läsa på innebandy.se Matchen bör inkomma minst en vecka innan den är planerad arr spelas för att den skall hinna hanteras.

short_text    Publicerat av Mikael Björk 2021-02-09, kl 09:43