Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Styrelsen har nu genomgått Fifty-Fifty

Fifty-fifty

Styrelsen arbetar aktivt med jämställdhet och har som start under säsongen genomgått utbildningen fifty-fifty, en digital jämställdhetsutbildning. Utifrån kunskapen och verktygen i utbildning är nu nästa steg att skapa handlingsplaner med syfte att göra vår idrott jämställdare på alla plan. Delar av dessa handlingsplaner kommer att presenteras på det kommande årsmötet i Juni.

Vill din förening också fördjupa kunskapen kring jämställdhet och få verktyg till vidare arbete i föreningen, gå in på www.fifty-fifty.se utbildningen är digital och kostnadsfri.

Har ni frågor kring utbildningen, kontakta Jaana.gander@innebandy.se

 

Lite frågor till styrelseledamoten Karin Bistedt om varför vi har genomfört denna utbildning.

Varför har ni valt att arbeta med jämställdhet och hur har arbetet sett ut? 
Det har alltid varit viktigt för oss att våra tjejer/kvinnor och killar/herrar ska behandlas lika men vi har de senaste åren insett att det inte är helt enkelt och att vi måste börja uppifrån genom att styrelsen har elle får kunskapen som behövs och att vi skapar policies, handlingsplaner och framförallt lär oss ta jämställda beslut. Vi började i höstas med att gå Fifty-Fifty (en digital jämställdhetskurs från Värmlands distrikt), dels ville vi gå den innan vi rekommenderade den till andra föreningar men dels så insåg vi att det krävs en del arbete för att nå framgång.

Under arbetets gång, vilka lärdomar har ni tagit till er? 
Viktigt med kunskap och viktigt att börja diskutera jämställdhet. Sen är det okej att börja med små steg och handlingar och sakta göra en förändring.

Utifrån dessa lärdomar, hur kan ni ta det vidare? Vad kan ni göra konkret? 
I dagsläget ska vi under våren ta fram en handlingsplan där vi hoppas bli mer konkreta men innan detta så har vi under hösten arbetat med att se över våra sociala medier och hemsida, vad skriver vi och vilka bilder visar vi. Innan Corona skapade vi ett kvinnligt nätverk som vi hoppas få igång igen.

Hur kan förbundet vara en förebild för föreningarna?
Vi ska hjälpa och stötta våra föreningar, det är ju därför vi finns till och genom att visa dem att detta är en viktig fråga och ge dem verktyg så kan vi tillsammans göra sporten mer jämställd.

Vi kan bland annat ge dem förslag på utbildningar, ge dem goda exempel och styrdokument. Om vi inte blir bättre på jämställdhet så kan vi heller inte kräva att våra föreningar ska arbeta för att bli bättre

 

short_text    Publicerat av Ulf Widell 2021-03-16, kl 14:06