Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Ny Information gällande uppstart seriematcher/träningar

Västsvenska Innebandyförbundet har efter samråd med Svenska Innebandyförbundet beslutat att börja planera för uppstart av seriematcher från vecka 10.

Pga den rådande pandemin så har nu västsvenska tagit beslut om att man går in på alternativ C när det gäller seniorspel. Det alternativet innebär att vi har för avsikt att återuppta verksamheten för senior från vecka 10, de flesta serierna kommer att spelas med enkelmöten.

I samband med detta så har tävlingskommitté tagit beslut om att de ungdomsserier som vi administrerar börjar spela matcher från vecka 10 till ca vecka 20.
Seniorer:

  • Alla serier kommer att läggas som enkelserier vilket kommer att kräva att vi behöver lägga om en del matcher.
  • De matcher som ni hann spelas i höstas kommer att ligga kvar och ska alltså inte spelas om.
  • De serier som normalt brukar vara berörda av kval kommer efter enkelserien att eventuellt spela kval / SIBF styr detta.
  • Vidare information om serieläggningen kommer ni att delges så snart detta är fastställt och när det gäller kvalen så kommer den informationen så fort planeringen för det är klar.

Barn / Ungdom:

  • Om vi kommer igång spelas matcher efter det spelprogram som då finns.
  • Inga tabeller kommer att publiceras och därmed inga seriesegrare kommer att koras.
  • De matcher som kan spelas kommer att spelas. Blir matcher inställda av en eller annan anledning båda föreningarna skall godkänna detta så utgår matchen helt från spelschemat. Inga matchändringar kommer att beviljas.
  • Då matchläggningen ligger en bit in i maj så finns det möjlighet att ta bort dessa matcher om föreningen önskar. Föreningen meddelar då västsvenska i god tid vilka matcher man önskar ta bort så plockar vi bort de aktuella matcherna, detta sker då i samråd med västsvenska.
  • Eventuellt får vi från vecka 10 spela något sammandrag och i så fall kommer ansöka om arrangörer till detta, alternativt så blir denna spelform helt inställd säsongen 2020-21.

Det kan vara så att vårt och ert arbete kommer att vara ogjort när allt det här är över men om det öppnas upp så måste vi alla vara förberedda vilket innebär att matcherna ligger på plats i god tid så att det finns möjlighet för förbund och föreningar att i god tid kunna tillsätta domare och funktionärer till matcherna.

Träning

Inomhusträning för spelare födda 2005 och yngre
Träning inomhus kan bedrivas i de fall region, kommun och hallägare tillåter detta. Det är föreningens ansvar att löpande hålla sig uppdaterad vad som gäller och respektive region/kommun/hallägares instruktioner ska följas. Utöver dessa ska även Folkhälsomyndighetens allmänna råd och SIBF:s protokoll följs. 

SIBF gör i nuläget bedömningen att matcher mot andra lag ej ska genomföras tillsvidare.

Inomhusträning för spelare födda 2004 eller äldre 
Träning inomhus kan bedrivas i de fall region, kommun och hallägare tillåter detta. Det är föreningens ansvar att löpande hålla sig uppdaterad vad som gäller och respektive region/kommun/hallägares instruktioner ska följas. Utöver dessa ska även Folkhälsomyndighetens allmänna råd, SIBF:s protokoll.

Spelare födda 2004 eller äldre ska ej spela match

Observera att distrikt och föreningar fattar beslut gällande den egna verksamheten. Lokala förutsättningar och beslut från exempelvis kommun eller smittskydd avgör om det är möjligt att öppna upp för träning inomhus.

VSIBF/TK

 

short_text    Publicerat av Ulf Widell 2021-01-27, kl 13:52