Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Göteborgs Kommun öppnar upp fr.o.m 1 Juni.

Från tisdag 1 juni får fler åldersgrupper tillgång till Göteborgs Stads idrottsanläggningar. Detta efter att regeringen beslutat om lättnader i de nationella rekommendationerna gällande allmänna sammankomster/offentliga tillställningar.

Förändringarna som gäller från och med 1 juni är:Simhallar, ishallar och idrottshallar öppnar för organiserad träningsverksamhet för alla åldrar, det vill säga även för personer över 18 år. (De är fortfarande stängda för allmänheten.)

 • Simhallar, ishallar och idrottshallar öppnar för matcher/tävlingar för barn och unga födda 2002 eller senare.
 • Möteslokaler öppnar för organiserad verksamhet för alla åldrar.
 • Bollplaner och friidrottsanläggningar utomhus öppnar för träning och matcher för alla.

Öppningen sker med hänsyn till rådande restriktioner, vilket bland annat innebär att antalet besökare, deltagare och publik är begränsat, så att gällande lagar och regler samt myndigheters råd och rekommendationer efterföljs.

Beslutet togs av idrotts- och föreningsnämndens ordförande måndag 24 maj och innebär även att Göteborgs Stads gym och motionscentrum öppnar 1 juni.

Även om vi nu öppnar upp för fler, så är tillgången till anläggningarna begränsad av flera skäl.

 • Många idrottshallar och ishallar stängda för sommaren
  Sommartid är merparten av idrottshallarna och ishallarna stängda för säsong – så också detta år. Idrottshallarna är stängda 18 juni – 23 augusti med undantag för: Berghalla A, Gamlestadshallen, Prioritet Serneke A & B hall samt Hall of Flame. Dessa idrottshallar är öppna för bokningar över sommaren. De flesta av ishallarna är redan stängda för säsongen, Angered Arenas ishall är öppen till 6 juni och Slottsskogsrinken till 4 juli. Alla ishallar är stängda 5 juli - 31 augusti.
 • Maxantal begränsar tillgång
  Pandemilagen begränsar antalet besökare i anläggningarna, särskilt i mindre utrymmen som i omklädningsrum. Detta har redan innan 1 juni lett till att det i simhallarna inte finns tider för alla verksamheter som tillåts.

I dessa fall behöver vi göra en prioritering. Prioriteringsordningen ser ut så här:

 1. Lagstadgad skolverksamhet (även gymnasieskolan) för unga födda 2002 eller senare
 2. Föreningsverksamhet för föreningens medlemmar för unga födda 2002 eller senare
 3. Aktörer som vi har avtal med gällande simundervisning för unga födda 2002 eller senare
 4. Simundervisning som bedrivs av föreningslivet och SLS för unga födda 2002 eller senare
 5. Privata näringsidkare med verksamhet för unga födda 2002 eller senare
 6. Föreningsverksamhet för föreningens medlemmar för personer födda 2001 eller tidigare
 7. Aktörer som vi har avtal med gällande simundervisning för personer födda 2001 eller tidigare
 8. Simundervisning som bedrivs av föreningslivet och SLS för personer födda 2001 eller tidigare
 9. Privata näringsidkare med verksamhet för personer födda 2001 eller tidigare

Föreningars/aktörers ansvar

Föreningar/aktörer ansvarar för att allmänna råd, rekommendationer och pandemilagen följs och att aktiviteterna genomförs på ett, ur smittskyddssynpunkt, säkert sätt.

 • Säkerställ att antalet deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (exempelvis tävlingar/matcher) följs. Arrangören är ansvar för att markera upp och anvisa publik till platser.
 • Förkorta tiden för aktiviteterna så att det blir ställtid mellan bokningarna. Börja aktiviteten tio minuter senare och avsluta tio minuter tidigare.
 • Ha aktiviteterna i mindre grupper och utomhus om möjligt.
 • Dela inte utrustning.
 • Undvik att åka kollektivtrafik till och från aktiviteterna.
 • Uppmana föräldrar att lämna och hämta sina barn utanför anläggningarna.

short_text    Publicerat av Mikael Björk 2021-05-26, kl 12:01