Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Förändrade regler gällande sidbyte i distriktsserierna.

Västsvenska Innebandyförbundets tävlingskommitté har beslutat att följa svenska innebandyförbundets beslut gällande sidbyte. Sidbyte ska ej genomföras i någon match administrerad av västsvenska innebandyförbundet och detta gäller tills vidare. Krav, rekommendationer och riktlinjer har lagts på en nivå som ansetts passande utifrån att Svensk Innebandy ska ta ett stort ansvar, samtidigt som våra föreningar ska ha rimliga möjligheter att efterleva dem.

Västsvenska Innebandyförbundet har genom Tävlingskommittén beslutat att:
sidbyte inte ska genomföras i någon match administrerad av västsvenska innebandyförbundet beslutet gäller tillsvidare. Byteszonerna ska vara utrustade på ett likartat sätt för både hemma - och bortalag, dock har domare rätt att besluta om sidbyte om de anser att ena sidan är klart fördelaktigare.

Beslutet utvärderas löpande och sidbyte kommer att återinföras så snart situationen förändrats. Västsvenska Innebandyförbundet vill passa på att tacka alla de föreningar som tar ett stort ansvar för att leva upp till de krav som ställs och visar stort engagemang för att minska smittspridningen av covid-19.

Västsvenska Innebandyförbundet tävlingskommitté
Mikael Björk

short_text    Publicerat av Mikael Björk 2020-09-30, kl 11:33