Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

En rapport från en PR- och Partnerturné

PR- och Partners

Under september månad har jag haft förmånen att som representant för Västsvenska Innebandyförbundet träffa nio av distriktets föreningar kring frågorna om PR, kontakt med media och arbetet med partners. De som anmälde intresse var; Lindås Rasta, Zenith, Mölndal, Herrestad, Stenungsund, Backadalen, Pixbo, Lerum samt Partille.

Den här artikelns syfte är att tratta ner mina intryck till ett ”smörgåsbord” att plocka från. Vi tror för vår del att detta är ett kollektivt arbete där vi kommer att behöva hjälpas åt. Graden av medverkan kommer att vara självvald och det har så klart att göra med vilka behoven och ambitionerna för föreningen är, att göra. Alltså får detta bli starten på ett utbyte av erfarenheter (se nedan ERFA-grupp) där vi hjälps åt för att ta innebandyn framåt. I de här frågorna är det innebandyn för våra ungdomar, vår publik och vår rörelse som skall ljuset skall sättas på.  

En del i PR, partners och media är kopplingen till visionen för 2030 i ”Innebandyn Vill”. Alla dessa saker hänger ihop. Vi måste visa upp hur bra vår idrott och verksamhet är för att föräldrarna skall välja innebandyn för sina barn. Vi måste tydliggöra vår produkt för att förena oss med partners som vill synas ihop med vår idrott, så att vi kan utveckla den – steg för steg. För att finnas, måste vi synas – i det lilla och det stora. Svensk Innebandy, Västsvensk Innebandy och föreningens innebandy måste slå oss lite mer för bröstet och ta plats. Då kommer visionen för 2030 att bli en realitet.

Återväxten

Jag uppfattar att det är samma frågeställningar och i grunden samma utmaningar i föreningarna men ändå i olika tappningar. De flesta föreningarna behöver tänka på återväxten och har därför en innebandyskola. Det finns emellertid exempel där föreningen inte vågar ha en innebandyskola pga. brist på halltid. Blir det planerade hallbygget genomfört, så kommer utan tvekan den här föreningen gå från 600 medlemmar till 2000. Detta med ren hallbrist, hand i hand med att fotbollen breder ut sig på inomhustider, är en utmaning. Innebandyn är en utpräglad vinter- och inomhusidrott som är en utmärkt och lättillgänglig idrott för elit och bredd. Således borde innebandyn tillsammans med exempelvis basket och handboll, ha förtur på inomhustider. Det som sker på sina håll nu är oroande. Det kan inte vara samhällets mening att alla skall spela fotboll, året runt och att det inte skall finnas några andra alternativ.

Sedan finns det ett alldeles underbart exempel i en kommun där innebandyn är en av sex idrotter som bjudits in i skolvärlden så att barnen i 2:an-3:an får ”prova på” inom ramen för gymnastikundervisningen. Specialidrottsförbundet tillhandahåller manualer och ”know-how” för att hjälpa gymnastiklärarna. Precis så som man känner att skolväsendet skall göra. Lovely!

Media

På de flesta håll finns det lokalpress som skriver en del – men mest om fotboll och handboll. På något håll är lokalmedia mycket aktiva och själva uppsökande på andra håll är det svårt att nå fram. I stort sett alla föreningar arbetar med Facebook, sin hemsida och Instagram men en del tycker att det är svårt att hitta kontinuiteten i det arbetet. Vi kom under något samtal fram till att föreningsledningen skulle behöva sätta ett ramverk för att sedan ha en grupp som delar på ansvaret. En av mina kontakter utmynnade i att vi som kommit upp i åren och kanske drar upp riktlinjerna – måste koppla in ungdomarna på att sköta den löpande kommunikationen. 60-talister är nog inte klara över ”huret”, ”näret” och ”varet” kring den elektroniska kommunikationen.

Event

Innebandyns löpande tävlingsverksamhet är vår ”core business”. Även om den för barn upp till 12 inte inbegriper momentet tävling utan mer är förberedande matchspel för tävling från 13. Här lägger hemmaföreningen sin prägel på upplevelsen. Jag har fått höra om exempel där man försöker göra matcherna till riktiga happenings oavsett ålder på spelarna med intro, inspring och musik före, under och efter match. Det blir så klart upplevelser som smittar av sig på anhöriga som kommer och tittar. Något man vill uppleva igen som anhörig. Något man vill göra igen som utövare. Något man vill synas med som partner, år efter år.

Flera föreningar arrangerar en turnering eller ett camp under något av skolloven som blir ett föreningsevent för att profilera och attrahera.

Föreningspulsen – ett CV

Det visar sig att Föreningspulsen nått fram olika tydligt i de olika föreningarna. Alla tycker det är ett intressant inslag i verksamheten. Nedan lägger jag länk till nuläget samt mallen för beräkningarna.

Föreningspulsen är som ett CV på vår verksamhet där man kan avläsa hur man som förening lyckats i föreningsarbetet kopplat till hur de olika insatserna värderas i malldokumentet. All information kommer från IBIS och föreningens hemsida och det finns exempel på där man egentligen bara behöver presentera sin styrelse på hemsidan (som man då inte gjort) för att håva in en massa poäng och åka upp i rankingpoäng. Meningen är att Föreningspulsen skall kunna användas just som ett CV. För att en förälder skall tycka att här vill jag ha mina barn eller en partner – ”detta vill jag synas med”. Föreningspulsen är unik.

En förening har tagit Föreningspulsens mätområden och fört ner det på lagnivå. Laget kan, genom att arbeta med rätt saker, få fördelar som ett ekonomiskt tillskott till en lägerhelg exempelvis. Föredömligt!

https://www.innebandy.se/vastsvenska/forening/foreningspulsen

Spånkorgen

Vi har kommit fram till att gräva där vi står är bra till att börja med. Vi har alltså ett antal saker som vi redan gör som kan förädlas och paketeras om lite. Till exempel den befintliga tävlingsverksamheten, Skolslaget, Talangutvecklingen, Stadslagen som ju är våra ”landslag”, 3mot3-spelet samt Föreningspulsen. Dessa är alla exempel på vad som redan finns, kan utvecklas och som kan paketeras om lite – kanske ihop med en titelsponsor.

Den här lilla turnén har också medfört att vissa av våra idéer fått ett gillande – men ett par andra har också tillkommit, vilket har varit ett utav syftena. Att lyssna in vad föreningarna har för utmaningar, vad man gör som tycks fungera osv. Varför uppfinna hjulet igen? Så till ovan adderar vi några delprojekt till i vår ”spånkorg” – för att strax utvärdera vilka vi börjar med och hur vi skall gå till väga.

Innebandyskoala som Franchisekoncept: Många har en innebandyskola för rekrytering. Kanske skulle man kunna plocka lite russin ur kakan här och sätta ihop ett koncept för de som inte redan har en skola.

ERFA-grupp: Flera tycker att dessa frågor är intressanta att ses över föreningsgränserna kring. Kanske att man ses en gång inför säsong och en gång när säsongen skall ”stängas ner”. I konferensform lyfta goda exempel, diskutera utmaningar och höja den kollektiva nivån inom området.

Partnerkonvent: Vi skulle kunna arrangera ett konvent där de medverkande föreningarnas partners träffas en halvdag och nätverkar för att hitta affärer. Man kanske har ett businessmingel där varje medverkande ställer upp sin roll-up vide ett cafébord i en lite större sal. Sedan ett intressant föredrag, lunch och fritt inträde på en match. Skulle kunna vara under Innebandyveckan.

Innebandyveckan: Skulle kunna vara att sätta regionens strålkastarljus på vår idrott och vad vi gör under en vecka. Kanske kan man justera i tävlingsschemat så att veckan innehåller flera intressanta matcher. Minievent i några Gallerior med matcher, tävlingar och exponering för partners. Det kanske skall vara i en tid så att Innebandyveckan förgylls av en turnering. Partnerkonventet ovan kanske skall ligga under samma vecka.

Vad händer nu

Nu skall vi utvärdera, se vilka resurser som krävs i de olika fallen. Vi skall träffa likasinnade på tex. Svenska Innebandyförbundet och helt enkelt komma fram till vad, i vilken ordning och hur.

Vänliga innebandyhälsningar

 

Måns Löfgren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

MARKNAD • PR • MEDIA • PARTNERS

 

short_text    Publicerat av Måns Löfgren 2020-10-01, kl 16:59