Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Efter närmare två år med restriktioner lättas nu de flesta från den 9 februari.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort de flesta restriktioner och allmänna råd från och med den 9 februari. Folkhälsomyndigheten har även gjort en så kallad hemställan till regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Västsvenska Innebandyförbundet har därför beslutat att anpassa tävlingsverksamheten efter detta. 

Efter närmare två år med restriktioner lättas nu de flesta från den 9 februari. Svensk Innebandy har följt myndigheternas rekommendationer och fortsätter att göra så även nu, vilket innebär att stora delar av vår sport återgår till det normalläge som var innan pandemin. Svensk Innebandy har varit hårt drabbat av pandemin och förhoppningen nu är att avsluta säsongen på ett positivt sätt och få vår sport att växa och komma tillbaka starkare än förut.  De lättade restriktionerna innebär dock att det egna ansvaret är stort och de rekommendationer som fortfarande gäller är: 

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • För dig som är tränare, spelare eller domare och är ovaccinerad innebär detta att om du är sjuk ska du stanna hemma och om du känner dig frisk kan du delta i träning och match. 

Svensk Innebandy har under hela pandemin följt myndigheternas beslut och intentioner och anpassat verksamheten efter dessa. Svensk Innebandy riktlinjer och rekommendationer avseende träning och matcher under covid-19 har varit ett stöd för föreningsledare, tränare, spelare, domare och andra i hur Svensk Innebandy bör anpassa sin verksamhet under pandemin för att följa de restriktioner och råd som myndigheter beslutat om. Vidare har Reglemente avseende uppskjuten match i distriktsserierna under covid-19 tillämpats för att kunna upprätthålla tävlingsverksamheten.

Samhället går nu in i en ny fas hur covid-19 ska hanteras. Verksamheten ska nu återgå till hur det var före pandemin Utifrån borttagna restriktioner och allmänna råd samt Folkhälsomyndighetens hemställan om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom, har Svenska Innebandyförbundet därför beslutat att tävlingsverksamheten från och med den 9 februari i stora delar ska återgå till normalläge. 

Skjuta upp eller flytta match i Distriktsserierna.
Reglemente avseende uppskjuten match i distriktsserierna under covid-19 upphör att gälla och matchändringar från och med 9 februari ska ske i enlighet med distriktets lokala föreskrifter och aktuella seriekrav.  

Detta innebär att lagen oavsett anledning ska vara överens om att matchen ska flyttas och inkomma gemensamt med nytt speldatum. Det nya speldatumet ska följa de krav som ställs i de Lokala föreskrifterna. Om lagen inte är överens om att flytta matchen ska matchen spelas i enlighet med spelprogrammet.  

short_text    Publicerat av Mikael Björk 2022-02-09, kl 11:17