Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Återstartspaket inför säsongen 21-22

Västsvenska Innebandyförbundets styrelse har tagit beslut om ett återstartspaket med ett antal åtgärder. Vårt syfte med åtgärderna är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en stark återstart inför säsongen 21–22.

Återstartspaketet ska ses som en del i att, stärka våra föreningars ekonomi samt peka på vikten av att få igång verksamheten för de äldre (spelare födda 2004 och tidigare) som haft en nedstängd tävlingssäsong.
Västsvenska Innebandyförbundet kommer utifrån nedan beskrivna åtgärder att uppvisa ett negativt resultat samt minska det egna kapitalet. Styrelsens bedömning är att dessa åtgärder är viktiga för innebandyn samtidigt som åtgärderna för tillfälligt inte riskerar förbundets ekonomi, varken på kort eller lång sikt.

Anmälningsavgifter
VSIBF,s styrelse har beslutat att rabattera kommande säsongs anmälningsavgifter enligt:

Föreningar med senior,- barn- och ungdomslag får reducering med 25 %
Föreningar med endast seniorlag får 50 % rabatt på totala avgiften.

Styrelsen motiverar skillnaden med att föreningar med bara seniorlag inte har haft i gång någon verksamhet vare sig träning eller matchverksamhet sedan slutet av oktober. De föreningar har heller inte haft möjlighet att ta del av det kompensationsstöd som föreningar med barn- och ungdomsverksamhet haft.

Föreningarna betalar sina avgifter uppdelade på två till tre betalningar beroende på hur stora de är, med följande betaldatum 30 juni 30 augusti och 30 oktober

Domaravgiften
Domarnas årsavgift kommer till kommande säsongen bli 500 kr (1 650 kr)

Synliggöra
En del medel i återstartspaket är avsatt för att synliggöra innebandyn och vi har börjat planeringen för följande aktiviteter under hösten 2021:

Innebandyveckan 13–23 september
Planerat innehåll:
Utomhusspel på Heden i Göteborg och på en plats till i vårt distrikt
Kvällsturneringar 3x3
Skolslaget vardagar ÅK 4
”Prova på” verksamhet
Företagsturnering
Lunchträning
Elitturnering 18–20 september för damer och herrar i Göteborg


Utvecklingshelgen Marstrand 18–19 september
Inspirations- och utvecklingsdagar för ledare, domare och innebandyengagerade.
Jim Turesson, Åsa Karlsson och Mia Börjesson är några av våra föreläsare.
Domarna har licenskurs samt DD2 (fortsättning).
Länk till mer info om utvecklingshelgen

Svenska Cupen Finalerna 6–7 nov.
Svensk Innebandy fyller 40 år och det gör även Pixbo Wallenstam så vi har sökt Svenska Cupen finalerna till den nybyggda arenan i Mölnlycke.

 

short_text    Publicerat av Jaana Gander 2021-05-06, kl 15:00