Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Årsmötet 2022

Här kommer lite information från Västsvenskas årsmöte som genomfördes i Uddevalla den 17 juni. 

Mats Lomander ordförande i Västsvenska valdes till ordförande för möte och som sekreterare Mikael Björk. Efter genomgång av Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan som godkändes av församlingen. Därefter valdes den nya styrelsen med tre återvändare Mats Lomander (ordförande), Mikael Åkerström och Lotta Fritzell samt två nyval Jeanette Härstedt och Jerry Holmqvist.

Därpå avtackades de två avgående ledamöterna Niclas Ermesjö och Maria Hagelqvist för deras jobb i Västsvenskas styrelse.

Nu ser vi framåt med en förhoppningsvis "normal" säsong.

short_text    Publicerat av Ulf Widell 2022-06-18, kl 09:34