Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Lokala samsynsavtal

Här är förhoppningen att samla de lokala samsynsavtalen som tecknas. Det innebär att man tecknar ett avtal med föreningar som verkar i ett visst område.